Ark Invest Bitcoin ETF sẽ không cung cấp khả năng tiếp xúc trực tiếp với Bitcoin


Hồ sơ Bitcoin ETF của ARK 21Shares đã sửa đổi từ ngữ, chuyển từ cung cấp khả năng tiếp xúc trực tiếp với Bitcoin sang tuyên bố cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập gián tiếp. Sự thay đổi này được nêu chi tiết trong bản sửa đổi S-1 mới nhất, đánh dấu một diễn biến có thể gây nhầm lẫn trong quá trình phát triển quỹ tiền điện tử ETF giao ngay.

bitcoin

Đơn Bitcoin ETF của 21Shares ngày 20/11 | Nguồn: SEC

Theo bản cáo bạch ban đầu vào tháng 10, Quỹ Tín thác này nhằm mục đích cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp xúc trực tiếp với Bitcoin, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia nhập thị trường BTC thông qua các tài khoản môi giới truyền thống mà không gặp phải sự phức tạp trong việc xử lý hoặc mua Bitcoin trực tiếp. Tuy nhiên, bản sửa đổi gần đây mô tả thay đổi thành tiếp xúc Bitcoin gián tiếp cho các nhà đầu tư. Sự thay đổi này cho thấy quỹ đã sắp xếp lại chiến lược định vị trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử ngày càng bị thẩm định kỹ lưỡng.

bitcoin

Đơn Bitcoin ETF của 21Shares ngày 11/10 | Nguồn: SEC

21Shares ETF Grayscale Bitcoin Trust

Việc ARK 21Shares Bitcoin ETF thay đổi chiến lược nhằm cung cấp khả năng tiếp xúc gián tiếp với Bitcoin giao ngay dường như đưa họ đến gần hơn với các sản phẩm như Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Tuy nhiên, giữa cả hai vẫn có sự khác biệt rõ ràng:

Cấu trúc và hoạt động

ARK 21Shares Bitcoin ETF: Là ETF, quỹ được thiết kế để theo dõi một chỉ số (trong trường hợp này là Tỷ giá tham chiếu Bitcoin CME CF – Biến thể New York) và cung cấp khả năng tiếp xúc gián tiếp với Bitcoin. Quỹ hoạt động theo các quy định về ETF, cung cấp cấu trúc thường có thanh khoản cao hơn và giao dịch trên một sàn giao dịch tương tự như cổ phiếu.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC): GBTC là quỹ tín thác trực tiếp nắm giữ Bitcoin. Các nhà đầu tư GBTC sở hữu cổ phiếu đại diện cho một phần Bitcoin mà Trust nắm giữ. GBTC không phải là quỹ ETF nhưng hoạt động giống một quỹ đóng và cổ phiếu của quỹ có thể được giao dịch với mức phí cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với giá trị BTC cơ bản.

Tiếp xúc thị trường

ARK 21Shares Bitcoin ETF: Bằng cách cung cấp tiếp xúc gián tiếp, ETF này có thể sử dụng nhiều công cụ tài chính hoặc công cụ phái sinh khác nhau để theo dõi giá Bitcoin thay vì nắm giữ Bitcoin trực tiếp. Tuy nhiên, hồ sơ hiện tại nêu rõ rằng quỹ sẽ nắm giữ Bitcoin.

“Để tìm cách đạt được mục tiêu đầu tư của mình, quỹ tín thác này sẽ nắm giữ Bitcoin”.

Grayscale Bitcoin Trust: GBTC cung cấp khả năng tiếp xúc trực tiếp với giá Bitcoin vì nắm giữ Bitcoin thực tế. Giá trị của cổ phiếu GBTC gắn liền trực tiếp với giá trị biến động của Bitcoin mà quỹ nắm giữ.

Khung pháp lý

ARK 21Shares Bitcoin ETF: Là ETF, quỹ phải tuân theo các yêu cầu quy định cụ thể và tiết lộ thông tin theo hướng dẫn về ETF, có thể bao gồm các tiêu chuẩn hoạt động và báo cáo nghiêm ngặt hơn.

Grayscale Bitcoin Trust: Với tư cách là quỹ tín thác, GBTC hoạt động theo các quy định pháp lý khác nhau. Mặc dù tuân theo yêu cầu công bố thông tin cụ thể nhưng không chịu gánh nặng pháp lý giống như ETF tiêu chuẩn.

Cơ chế tạo mua lại

ARK 21Shares Bitcoin ETF: ETF có cơ chế tạo và mua lại, bao gồm những người tham gia được ủy quyền, giúp ETF theo dõi chặt chẽ giá trị tài sản ròng.

Grayscale Bitcoin Trust: GBTC không có cơ chế mua lại giống như ETF, điều này có thể dẫn đến sự khác biệt giữa giá cổ phiếu và giá trị tài sản cơ bản.

Tái định vị đơn ETF của ARK

Việc tái định vị hoạt động cung cấp ETF của ARK này phản ánh các xu hướng rộng hơn trong bối cảnh pháp lý, đặc biệt là các dòng tweet của Eric Balchunas. Bộ phận Giao dịch & Thị trường của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tích cực tham gia trao đổi về Bitcoin ETF, chủ yếu tập trung vào quá trình tạo. Theo nhà phân tích Eric Balchunas, SEC thích tạo tiền mặt hơn hiện vật, cho thấy xu hướng quản lý hướng tới các cấu trúc đầu tư truyền thống hơn và có lẽ là bảo thủ hơn trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.

Ý nghĩa của ưu tiên quy định này được cho là có sức ảnh hưởng sâu rộng. Hầu hết những người nộp đơn ETF lập kế hoạch cho các hoạt động tạo hiện vật giờ đây có thể phải điều chỉnh chiến lược hoặc có nguy cơ bị chậm trễ. Qua đó, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của khung pháp lý đối với các khía cạnh hoạt động của sản phẩm tài chính tiền điện tử.

Hơn nữa, những quan điểm khác nhau về tạo tiền mặt so với hiện vật giữa SEC và các nhà đầu tư cũng đáng được quan tâm. Trong khi SEC hướng tới môi trường được kiểm soát chặt chẽ hơn, các nhà đầu tư sẽ thấy tạo hiện vật có lợi hơn, đặc biệt khi xem xét các khía cạnh như chênh lệch giá và thuế. Phân tích của Balchunas thể hiện các tổ chức phát hành có thể thúc đẩy phương pháp hiện vật, dẫn đến các cuộc đối thoại và đàm phán với cơ quan quản lý.

Mặt khác, hồ sơ S-1 của ARK không chỉ tiết lộ những thay đổi chiến lược. Việc tiết lộ cơ cấu phí 80 điểm cơ bản và kết hợp các tiết lộ rủi ro mới cho thấy lập trường chủ động của ARK trong việc phù hợp với các yêu cầu của SEC và kỳ vọng của nhà đầu tư. Việc tập trung vào quản lý rủi ro và tính minh bạch trong các bản cập nhật này phản ánh cách tiếp cận trưởng thành hơn trong việc cấu trúc và marketing quỹ ETF tiền điện tử.

Tóm lại, việc ARK 21Shares Bitcoin ETF chuyển đổi từ tiếp xúc trực tiếp sang gián tiếp Bitcoin, cùng với sự tham gia tích cực của SEC trong việc định hình cấu trúc ETF, báo hiệu thời điểm quan trọng trong không gian ETF tiền điện tử.

Tham gia Telegram của HoiQuanNet: https://hoiquannet.com

Theo dõi Twitter: https://hoiquannet.com

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/hqn

Đình Đình

Theo Cryptoslate