Đang xem loại

Phân tích kỹ thuật

BTC, BNB, UNI, FIL, THETA

Bitcoin (BTC) đã trở lại mạnh mẽ vào tháng 7 và đạt được mức tăng hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Sự phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin và

Huobi Token (HT) tạo ra mô hình ba đáy

HoiQuanNet sẽ xem xét năm altcoin giảm nhiều nhất trong tuần này, cụ thể hơn là từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 7. Các altcoin này là: Huobi Token