BTC, AAVE, KSM, ALGO, TFUEL

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục bị giới hạn trong phạm vi từ $ 30.000 đến $ 40.000 trong vài ngày qua, động thái này không phải là một dấu…

ICP, SNX, RUNE, BAKE, UMA, AVAX, SUSHI, SHIB

Tạp chí Bitcoin sẽ phân tích tám altcoin giảm nhiều nhất trong bảy ngày qua, từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 6, để xem đà giảm của chúng có…