Bitcoin vẫn chưa chạm đáy, theo KOL Rager

Một nhà chiến lược nổi tiếng đang xem xét các thị trường gấu trước đây của BTC nhằm dự đoán thời điểm kết thúc xu hướng giảm hiện tại. Theo nhà

BTC, BNB, XMR, ETC, MANA

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm trong 8 tuần liên tiếp, đây là chuỗi giảm đầu tiên kể từ năm 1923. Vào ngày 20 tháng 5, S&P