Giá chợ đen tăng 20 đồng

Những tin tức tích cực về vắc xin khiến USD liên tục mất giá so với hầu hết các loại tiền tệ trong nhóm G10. Trong nước, giá USD ngân hàng tiếp tục giảm trong khi tỷ…