Đang xem loại

Phân tích kỹ thuật

BTC, BNB, LUNA, MANA, SAND

Bitcoin (BTC) và hầu hết các altcoin lớn đã phải vật lộn để phục hồi sau đợt giảm mạnh vào ngày 26 tháng 11. Điều này cho thấy rằng các…