Đang xem loại

Phân tích kỹ thuật

Bước tiếp theo là tăng hay giảm?

Giá Solana (SOL) đang giao dịch trên mức $100 nhưng vẫn chưa đạt mức cao nhất năm 2023. Solana đã giao dịch trong mô hình trung lập kể từ mức cao