Đang xem loại

Phân tích kỹ thuật

Đảo chiều hay tiếp tục giảm?

Giá Polygon (MATIC) đã giảm mạnh kể từ cuối tháng Hai và phá vỡ xuống dưới một cấu trúc dài hạn trong quá trình này. Các mức đọc từ cả khung thời

Điều gì đang kìm hãm nó?

Giá Cronos (CRO) đã giảm xuống kể từ cuối tháng 4 và đánh mất đường hỗ trợ dài hạn quan trọng vào tháng 5. Trừ khi giá đảo chiều và tăng mạnh ngay

Phục hồi hay tiếp tục giảm?

Giá VeChain (VET) đã mất một mức hỗ trợ ngang quan trọng nhưng cho thấy các dấu hiệu tăng giá trong các khung thời gian thấp hơn. Việc bật lên ở

Điều gì đằng sau nó?

Giá Shiba Inu (SHIB) cuối cùng cũng chạm tới đường hỗ trợ của một mô hình dài hạn. Giá đang bật lên, nhưng tính hợp lệ của nó vẫn chưa được xác