MỚI CẬP NHẬT

BNB có thể sẽ tiếp tục đi ngang

BNB trong tuần trước đã không khiến các nhà đầu tư hài lòng khi nó ghi nhận các khoản lỗ trên biểu đồ. Tuy nhiên, số liệu của nó tăng vọt vì có