PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

HƯỚNG DẪN

MỚI CẬP NHẬT

Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 20 tháng 1

Bitcoin (BTC) đã đạt đến đường kháng cự của mô hình ngắn hạn một lần nữa. Hiện tại, một sự đột phá dường như là kịch bản có khả năng xảy…