Bac A Bank nâng vốn điều lệ lên trên 7.000 tỉ đồng

Với số vốn điều lệ tăng thêm, Bac A Bank sẽ sử dụng 30 tỉ đồng cho việc đầu tư tài sản cố định và phát triển mạng lưới, 10 tỉ đồng cho đầu tư khác và 545 tỉ đồng sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, ngày 19/11 vừa qua, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành quyết định sửa đổi vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (Bac A Bank – Mã: BAB) tăng từ 6.500 tỉ đồng lên 7.085 tỉ đồng.

Trước đó Ngân hàng Bắc Á đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 8/9 để chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỉ lệ 9%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 9 cổ phiếu mới. Ngày 10/11 vừa qua là ngày giao dịch chính thức của 58,5 triệu cổ phiếu BAB được phát hành trả cổ tức.

Nguồn thực hiện 821 tỉ đồng được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của Bac A Bank năm 2019 sau khi đã trích lập các quĩ.

Với số vốn điều lệ tăng thêm 585 tỉ đồng, Bac A Bank sẽ sử dụng 30 tỉ đồng cho việc đầu tư tài sản cố định và phát triển mạng lưới, 10 tỉ đồng cho đầu tư khác và 545 tỉ đồng sử dụng để cấp tín dụng cho khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Ngân hàng.

Trong năm 2020, Bac A Bank đặt mục tiêu tổng tài sản 115.530 tỉ đồng, tăng 7% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế 560 tỉ đồng, giảm 25% so với thực hiện năm 2019. Tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế ngân hàng đạt hơn 418 tỉ đồng, giảm 20% so với cùng kì năm ngoái và hoàn thành 75% kế hoạch năm.

Tính đến cuối quí III, tổng tài sản của Ngân hàng là 112.042 tỉ đồng, tăng hơn 4.000 tỉ đồng so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 73.163 tỉ đồng, tăng nhẹ 1,2%. Số dư tiền gửi khách hàng đạt 86.904 tỉ đồng, tăng 14,1%.

Nợ xấu của Bac A Bank tăng 19% lên 597 tỉ đồng, tỉ lệ nợ xấu tăng từ 0,69% lên 0,82%, vẫn nằm ở mức thấp so với mặt bằng chung các ngân hàng.

Đóng cửa phiên 25/11, cổ phiếu BAB giảm 1,1% xuống 17.800 đồng/cp, khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đạt 1.640 đơn vị.

• VietnamBiz