BIDV chốt ngày đăng kí nhận cổ tức bằng tiền mặt

BIDV thông báo 4/1/2021 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức tỷ lệ 8% bằng tiền mặt.

BIDV chốt ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền mặt - Ảnh 1.

Một điểm giao dịch của BIDV. (Ảnh: Quang Hưng).

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) thông báo 4/1/2021 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt. Tương ứng, ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/12/2020.

Theo phương án được HĐQT thông qua trước đó, BIDV sẽ dành ra gần 3.218 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 để chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%. Thời gian nhận cổ tức dự kiến là ngày 3/2/2021.

Đồng thời, với số lợi nhuận còn lại, BIDV cũng trích gần 3.000 tỷ đồng cho việc trích lập các quỹ như dự trữ bổ sung vốn điều lệ, dự phòng tài chính, khen thưởng phúc lợi.

Sau khi chia cổ tức và trích các quỹ, hơn 2.073 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo kế hoạch được thông qua trong ĐHĐCĐ năm nay, BIDV dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 6.230 tỷ đồng (tương ứng tăng 15,5%) lên 46.432 tỷ đồng.

Trong đó, ngân hàng sẽ phát hành hơn 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, tương đương với mức chi trả là 7% và chào bán riêng lẻ hoặc chào bán ra công chúng gần 341,5 triệu cổ phần, tương đương 8,5% vốn điều lệ.

• VietnamBiz