Bitcoin đạt mức cao mới mọi thời đại so với 14 loại tiền tệ quốc gia


Phân tích được chia sẻ bởi tác giả Network State Balaji Srinivasan chỉ ra rằng Bitcoin đã vượt qua mức cao nhất mọi thời đại so với tiền tệ của 14 quốc gia khác nhau, đại diện cho hơn một tỷ người và chiếm hơn 7 nghìn tỷ USD trong GDP. Trong số các quốc gia này có Argentina và Nhật Bản, những quốc gia vừa bước vào thời kỳ suy thoái kỹ thuật do sự phát triển kinh tế gần đây của họ.

Mở rộng dữ liệu này ra quy mô toàn cầu, dân số của 14 quốc gia này chiếm hơn 13% tổng dân số thế giới. Theo Srinivasan, tổng GDP của họ chiếm khoảng 7% GDP toàn cầu, vượt quá 101 nghìn tỷ USD.

Mười bốn quốc gia đại diện cho hơn 1 tỷ người và 7 nghìn tỷ USD trong GDP. Nguồn: Balaji Srinivasan

Hơn nữa, sự phát triển vượt trội của Bitcoin không chỉ giới hạn ở việc vượt trội so với các loại tiền tệ quốc gia. Dữ liệu tiết lộ rằng Bitcoin cũng đang đánh dấu mức cao chưa từng có so với TLT, US long bond ETF và KRE, S&P Regional Banking ETF. Điều này cho thấy tiềm năng ngày càng tăng của Bitcoin như một sự thay thế khả thi cho các tài sản tài chính thông thường.

Tham gia Telegram của HoiQuanNet: https://hoiquannet.com

Theo dõi Twitter (X): https://hoiquannet.com

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/hqn 

Annie

Theo Cryptoslate