Cá voi bán hết token này sau khi thua lỗ liên tục


Một con cá voi Chainlink (LINK) quan trọng dường như đã bán tất cả token của mình sau khi thua lỗ một số tiền lớn.

Cá voi có địa chỉ bắt đầu bằng 0xb0a đã bán 143.206 LINK với giá 964.769 USD ở mức giá trung bình là 6,74 USD.

Cá voi 0xb0a được biết đến với chu kỳ giao dịch nhanh chóng và đã hoàn thành ba chu kỳ như vậy với LINK, dẫn đến tổng thiệt hại là 49.261 USD (-2,52%).

Trong chu kỳ đầu tiên, cá voi đã giao dịch 200 nghìn USDT và 16.150 UNI (tổng cộng 397 nghìn USD) vào ngày 9 tháng 8 để mua 52.319 LINK với mức giá trung bình là 7,60 USD. Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 8, tất cả các LINK đã được bán với giá 385.733 USD ở mức giá trung bình là 7,37 USD, dẫn đến khoản lỗ 11.822 USD (-2,97%).

Trong chu kỳ thứ hai, cá voi đã đổi 576.870 USDT lấy 75.347 LINK với mức giá trung bình là 7,66 USD vào ngày 14 và 15 tháng 8. Cá voi đã bán tất cả tài sản với giá 553.187 USD vào ngày 15 tháng 8, ở mức giá trung bình là 7,34 USD, ngay trước khi giá LINK giảm mạnh. Điều này dẫn đến khoản lỗ 23.683 USD (-4,11%).

Trong chu kỳ trước, cá voi đã chi 978.525 USD để mua 143.203 LINK từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, với giá trung bình 6,83 USD.

Tuy nhiên, vào ngày con cá voi bán tất cả các token này với giá 6,74 USD, giá LINK đột ngột giảm xuống. Giá của token đang giao dịch ở mức 6,94 USD tại thời điểm viết bài này. Cá voi đã mất 13.000 USD trong giao dịch gần đây nhất.

Nguồn: SpotOnChain

Tham gia Telegram của HoiQuanNet: https://hoiquannet.com

Theo dõi Twitter: https://hoiquannet.com

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/hqn

Annie

Theo Bitcoinsistemi