Các sản phẩm Bitcoin Cash và Litecoin của Grayscale đang giao dịch ở mức phí bảo hiểm hơn 1.000%

Các dịch vụ Bitcoin Cash và Litecoin của Grayscale đang được giao dịch ở mức cao hơn 1000% so với giá trị tài sản cơ bản, theo dữ liệu hiệu suất thị trường trên trang web của quỹ.

Dữ liệu thị trường Grayscale Bitcoin Cash (BCH) cho thấy giá thị trường trên mỗi cổ phiếu ở mức 37,90 đô la, trong khi nắm giữ BCH trên mỗi cổ phiếu vẫn ở mức 3,19 đô la. Đó là khoản phí bảo hiểm 1,188% so với giá của tài sản.

Nguồn: Grayscale

Grayscale’s Litecoin Trust (LTC) đang hoạt động tương tự, với giá thị trường trên mỗi cổ phiếu là 500 đô la, trong khi tỷ lệ nắm giữ LTC trên mỗi cổ phiếu là 8,37 đô la. Tương ứng phí bảo hiểm 5,974%.

Nguồn: Grayscale

Những sản phẩm này giao dịch trên thị trường OTC hơn là trên sàn giao dịch. Sự khác biệt về phí bảo hiểm tạo ra cơ hội cho người chơi nắm bắt chênh lệch giữa phí bảo hiểm và giá trị tài sản ròng (NAV).

Nguồn: The Block Crypto Data

Phí bảo hiểm hàng tuần của các dịch vụ Bitcoin (GBTC) và Ethereum (ETHE) của Grayscale lần lượt là 22,78% và 59,93%.

Nguồn: The Block Crypto Data

Phí bảo hiểm ETHE đã giảm mạnh so với đợt tăng giá vào đầu năm nay khi nó giao dịch cao tới 830% vào tháng 6.

Bao Công

Theo The Block

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook