Đây là 8 yếu tố cơ bản thúc đẩy chu kỳ tăng mới của Ethereum

Spencer Noon, người đứng đầu quỹ đầu tư tiền điện tử DTC Capital, cho biết cuộc biểu tình gần đây của Ethereum được thúc đẩy bởi tám yếu tố cơ bản mạnh mẽ.

Noon tweet rằng mức trung bình động trong 90 ngày của Ethereum với gần 500.000 địa chỉ hoạt động, con số đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm, là lý do hàng đầu để ETH tăng giá.

Ông cũng chỉ ra số lượng phí phải trả trên mạng, ở mức hơn 80 tỷ gas mỗi ngày, như một dấu hiệu cho thấy nhu cầu chưa bao giờ cao hơn.

Nhà quản lý quỹ đầu tư cho biết anh ấy tin rằng tổng số phí trả trên mạng, cao hơn tất cả các nền tảng blockchain khác, cho thấy Ethereum là mạng hữu ích nhất trên thế giới.

Nguồn: Spencer Noon

Noon trích dẫn thực tế rằng các stablecoin trị giá hàng tỷ đô la hiện đã được phát hành trên Ethereum như một dấu hiệu khác về tiện ích của nền tảng.

Ngoài ra, anh cho biết tổng số 1 triệu người dùng tài chính phi tập trung và tổng giá trị 14 tỷ đô la bị khóa trong DeFi cho thấy Ethereum là một phần của hệ sinh thái tài chính mới và đang trưởng thành.

Noon cũng trích dẫn thực tế rằng 150.000 Bitcoin đã được mã hóa trên Ethereum như một dấu hiệu cho thấy Ethereum đang trở thành một “khoảng trống kinh tế” đối với các loại tài sản.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, sau khi đạt khối lượng 86 tỷ đô la trong năm nay, Noon cho biết các sàn giao dịch phi tập trung đang ở đây để duy trì và loại bỏ các đối thủ cạnh tranh là các sàn giao dịch tập trung đang thống trị thị trường.

Mặc dù anh ấy tin rằng Ethereum về cơ bản là đúng đắn, nhưng Noon nói rằng thật khó để cố định giá trị thực cho đồng tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, vì nó là một phát minh mới trong một ngành công nghiệp non trẻ.

“Chúng ta hiện đang đạt đến điểm mà mọi người cho bạn biết cách định giá ETH. Sự thật là, cho dù họ có cố gắng bắt chước một phương pháp luận cũ hay kêu gọi quyền lực của họ đến đâu, thì không ai thực sự biết cách đánh giá nó. Thế giới chưa từng thấy một loại tài sản nào như ETH trước đây”.

Thạch Sùng

Theo Dailyhodl

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook