Đây là dấu hiệu PayPal đang quan tâm đến layer 2, NFT


Xác thực blockchain. Thanh toán giữa các layer mạng khác nhau. Đề xuất tài sản kỹ thuật số trong metaverse. 

Đây là một số lĩnh vực mà các nỗ lực nghiên cứu và phát triển mà PayPal đang tập trung vào, theo một loạt đơn xin cấp bằng sáng chế được công bố gần đây.

Hồ sơ gần đây nhất, được xuất bản vào thứ Năm và được nộp lần đầu vào tháng 3 năm 2022, đi sâu vào chi tiết về cách chọn trình xác thực hoặc thợ đào trong quá trình thêm giao dịch vào blockchain.Tài liệu nêu rõ rằng các kỹ thuật được tiết lộ của công ty có thể “cho phép điều khiển các yêu cầu blockchain một cách thuận lợi đến một tập hợp con thợ đào/ trình xác thực mong muốn”.

Ba đơn đăng ký bằng sáng chế khác, phát hành vào ngày 21 tháng 9, cũng được nộp vào tháng 3 năm 2022.

Một đơn đã đưa ra “các phương pháp và hệ thống” mới để cho phép các giao dịch offchain thông qua thị trường NFT. 

Một đơn khác đề cập đến khái niệm về cái gọi là omniverse, trong bối cảnh này gợi ý một sản phẩm liên quan đến đa metaverse. PayPal cho biết họ đã phát triển một “bộ xử lý giao dịch trực tuyến” sẽ cung cấp các đề xuất về loại tài sản kỹ thuật số nào người dùng nên mua dựa trên tùy chọn blockchain của người dùng và những metaverse nào mà họ tương tác nhiều nhất. 

Đơn thứ ba mô tả một bộ xử lý giao dịch trực tuyến mang tính khái niệm khác. Mục tiêu của bộ xử lý này là tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán giữa người dùng và người bán hoạt động trên các layer mạng khác nhau (layer 1 và layer 2) theo cách hiệu quả hơn. 

Tóm lại, các ứng dụng này cung cấp một góc nhìn về suy nghĩ của PayPal khi họ xây dựng bộ sản phẩm và dịch vụ tiền điện tử của mình. 

Ví dụ: với việc PayPal phát hành một loại stablecoin vào tháng 8, những đề xuất này sẽ mở ra cánh cửa hướng tới việc PayPal sử dụng công nghệ này để thanh toán. Venmo, ứng dụng thanh toán phổ biến của công ty đã cho phép chuyển tiền điện tử vào tháng 5.

Tham gia Telegram của HoiQuanNet: https://hoiquannet.com

Theo dõi Twitter: https://hoiquannet.com

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/hqn

Itadori

Theo Blockworks