Đây là những cập nhật mới nhất dành cho nhà phát triển

Nhà phát triển Cardano IOHK đã phát hành các bản cập nhật lớn về sự phát triển của Goguen.

Goguen, kỷ nguyên sắp tới của blockchain Cardano, đang tiến gần hơn đến việc triển khai đầy đủ. Trong bản cập nhật triển khai gần đây nhất, hai nhà quản lý dự án Cardano đã cung cấp một số cập nhật quan trọng về tiến độ phát triển.

Token gốc hầu như ở đây

Kỷ nguyên Goguen sẽ mang các hợp đồng thông minh và token gốc vào blockchain Cardano.

Theo Volodymyr Hulchenko của Cardano, các nhóm node tiếp tục cung cấp thêm các token gốc và các tính năng khóa token. Các nhà phát triển cũng đã triển khai cú pháp CLI cơ bản, là cấu trúc của các token và lệnh gốc được sử dụng bởi người dùng.

Dimitris Poulpoulous, người quản lý dự án nói rằng, họ hiện sắp mở ra môi trường tiền sản xuất để có thể tạo và phân phối các token gốc trên Cardano.

Anh cũng đã nói về bộ chuyển đổi ERC20, tool cho phép quản lý các token trên chain Cardano. Nó cho phép di chuyển token từ các blockchain khác sang.

Một lộ trình được phát hành vào cuối tháng 10 cho thấy kỷ nguyên Goguen dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào quý 1 năm 2021 khi tiêu chuẩn token gốc sẽ được triển khai cho môi trường thử nghiệm sau giai đoạn tiền sản xuất.

Kỷ nguyên Goguen của Cardano tiến gần hơn: Đây là những cập nhật mới nhất dành cho nhà phát triển

Hợp đồng thông minh 

Nhóm cũng đang hoàn thiện mô hình chi phí của Plutus, nền tảng sẽ cung cấp năng lượng cho các hợp đồng thông minh trên blockchain Cardano. Họ cũng đang nghiên cứu để tạo ra một tài liệu giải thích cho mô hình ledger.

Khi nói đến ứng dụng Plutus, họ hiện đang tập trung vào việc làm mới Plutus Playground, một môi trường dựa trên web cho phép các nhà phát triển làm việc trên phiên bản mô phỏng của Cardano, theo Poulpoulous:

“Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi cũng đang làm việc để cải thiện trình giả lập, bao gồm cả hiệu suất và khả năng sử dụng”.

Phạm vi phát hành beta của Marlowe, một ngôn ngữ chuyên dụng cho các hợp đồng thông minh của Cardano, gần như đã được hoàn thiện.

Ông Giáo

Theo U.Today

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook