DOGE duy trì cấu trúc tăng sau khi giảm mạnh

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm kể từ khi nó bị từ chối bởi mức Fib thoái lui quan trọng vào ngày 25 tháng 11.

Mặc dù giảm mạnh, nhưng nó vẫn duy trì cấu trúc tăng và có khả năng sẽ sớm bắt đầu một động thái đi lên.

Doge Breakout lên trên cái nêm

Vào ngày 5 tháng 11, giá DOGE đã bứt phá lên trên một cái nêm giảm dần và tiếp tục tăng trong ba tuần tiếp theo, đạt mức cao $ 0,00429 vào ngày 25 tháng 11, tăng 70% so với mức đột phá.

Tuy nhiên, nó đã giảm đáng kể trong hai ngày sau đó và hiện đang giao dịch chỉ cao hơn một chút so với mức Fib thoái lui 0,618 ở mức $ 0,00315. Vùng kháng cự chính gần nhất là $ 0,00429.

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm kể từ khi nó bị từ chối bởi mức Fib thoái lui quan trọng vào ngày 25 tháng 11. Mặc dù giảm mạnh, nhưng nó vẫn duy trì cấu trúc tăng và có khả năng sẽ sớm bắt đầu một động thái đi lên. Doge Breakout lên trên cái nêm Vào ngày 5 tháng 11, giá DOGE đã bứt phá lên trên một cái nêm giảm dần và tiếp tục tăng trong ba tuần tiếp theo, đạt mức cao $ 0,00429 vào ngày 25 tháng 11, tăng 70% so với mức đột phá. Tuy nhiên, nó đã giảm đáng kể trong hai ngày sau đó và hiện đang giao dịch chỉ cao hơn một chút so với mức Fib thoái lui 0,618 ở mức $ 0,00315. Vùng kháng cự chính gần nhất là $ 0,00429. Các chỉ báo kỹ thuật trên khung thời gian hàng ngày đang cho thấy các tín hiệu hỗn hợp. Trong khi chỉ báo RSI đã tạo ra sự phân kỳ tăng ẩn và nằm trên 50, thì cả MACD và Stochastic RSI đều đang giảm. Trên thực tế, Stochastic RSI rất gần với việc tạo ra một bearish cross. Tuy nhiên, miễn là giá được giao dịch trên mức Fib thoái lui 0,618 ở mức $ 0,00315, DOGE có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Phong trào ngắn hạn Biểu đồ sáu giờ cho thấy giá DOGE đã di chuyển theo đường hỗ trợ tăng dần kể từ khi nó bứt phá lên trên cái nêm vào ngày 5 tháng 11. Đường này đã được xác thực đủ lần và hiện trùng với vùng hỗ trợ nhỏ $ 0,0032. Một đợt bật lên tại điểm hợp lưu của đường/khu vực hỗ trợ này sẽ đưa DOGE hướng tới vùng kháng cự gần nhất tiếp theo ở mức $ 0,0036 và sau đó, có thể là $ 0,0042. Một sự cố từ đường hỗ trợ, hiện có vẻ khó xảy ra, có thể sẽ đưa giá xuống vùng hỗ trợ tiếp theo ở mức $ 0,0030. DOGE / BTC Trader CryptoDonAlt đã phác thảo biểu đồ DOGE, cho biết rằng giá đã đạt đến mức hỗ trợ quan trọng, vùng lý tưởng để tích lũy dài hạn. Mức hỗ trợ là 17 satoshi và đang đóng vai trò là mức thấp nhất mọi thời đại. DOGE đã đạt mức này hai lần trong năm 2017, bắt đầu các chuyển động đi lên nhanh chóng trên mỗi đợt tăng liên tiếp. Mặc dù chưa có dấu hiệu đảo chiều tăng rõ ràng nào, nhưng lịch sử cho thấy rằng một động thái tương tự có thể xảy ra vào khoảng thời gian này. Miễn là nó không đạt mức đóng cửa hàng tuần dưới 17 satoshi, thì động thái có nhiều khả năng sẽ là tăng, phù hợp với biến động của cặp DOGE/USD. Kết luận Miễn là giá DOGE đang giao dịch trên đường hỗ trợ tăng dần của nó, nó sẽ tăng và đạt mức $ 0,036 và có thể là $ 0,042. Mặc dù cặp DOGE / BTC chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu đảo chiều tăng giá rõ ràng nào, nhưng nó đang giao dịch rất gần với mức thấp nhất mọi thời đại. Cá nhà táng MicroStrategy sẽ phát hành 400 triệu đô la chứng khoán để mua thêm Bitcoin Người giàu đang bắt đầu xem xét Bitcoin, theo Bloomberg

Các chỉ báo kỹ thuật trên khung thời gian hàng ngày đang cho thấy các tín hiệu hỗn hợp. Trong khi chỉ báo RSI đã tạo ra sự phân kỳ tăng ẩn và nằm trên 50, thì cả MACD và Stochastic RSI đều đang giảm. Trên thực tế, Stochastic RSI rất gần với việc tạo ra một bearish cross.

Tuy nhiên, miễn là giá được giao dịch trên mức Fib thoái lui 0,618 ở mức $ 0,00315, DOGE có thể sẽ tiếp tục tăng lên.

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm kể từ khi nó bị từ chối bởi mức Fib thoái lui quan trọng vào ngày 25 tháng 11. Mặc dù giảm mạnh, nhưng nó vẫn duy trì cấu trúc tăng và có khả năng sẽ sớm bắt đầu một động thái đi lên. Doge Breakout lên trên cái nêm Vào ngày 5 tháng 11, giá DOGE đã bứt phá lên trên một cái nêm giảm dần và tiếp tục tăng trong ba tuần tiếp theo, đạt mức cao $ 0,00429 vào ngày 25 tháng 11, tăng 70% so với mức đột phá. Tuy nhiên, nó đã giảm đáng kể trong hai ngày sau đó và hiện đang giao dịch chỉ cao hơn một chút so với mức Fib thoái lui 0,618 ở mức $ 0,00315. Vùng kháng cự chính gần nhất là $ 0,00429. Các chỉ báo kỹ thuật trên khung thời gian hàng ngày đang cho thấy các tín hiệu hỗn hợp. Trong khi chỉ báo RSI đã tạo ra sự phân kỳ tăng ẩn và nằm trên 50, thì cả MACD và Stochastic RSI đều đang giảm. Trên thực tế, Stochastic RSI rất gần với việc tạo ra một bearish cross. Tuy nhiên, miễn là giá được giao dịch trên mức Fib thoái lui 0,618 ở mức $ 0,00315, DOGE có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Phong trào ngắn hạn Biểu đồ sáu giờ cho thấy giá DOGE đã di chuyển theo đường hỗ trợ tăng dần kể từ khi nó bứt phá lên trên cái nêm vào ngày 5 tháng 11. Đường này đã được xác thực đủ lần và hiện trùng với vùng hỗ trợ nhỏ $ 0,0032. Một đợt bật lên tại điểm hợp lưu của đường/khu vực hỗ trợ này sẽ đưa DOGE hướng tới vùng kháng cự gần nhất tiếp theo ở mức $ 0,0036 và sau đó, có thể là $ 0,0042. Một sự cố từ đường hỗ trợ, hiện có vẻ khó xảy ra, có thể sẽ đưa giá xuống vùng hỗ trợ tiếp theo ở mức $ 0,0030. DOGE / BTC Trader CryptoDonAlt đã phác thảo biểu đồ DOGE, cho biết rằng giá đã đạt đến mức hỗ trợ quan trọng, vùng lý tưởng để tích lũy dài hạn. Mức hỗ trợ là 17 satoshi và đang đóng vai trò là mức thấp nhất mọi thời đại. DOGE đã đạt mức này hai lần trong năm 2017, bắt đầu các chuyển động đi lên nhanh chóng trên mỗi đợt tăng liên tiếp. Mặc dù chưa có dấu hiệu đảo chiều tăng rõ ràng nào, nhưng lịch sử cho thấy rằng một động thái tương tự có thể xảy ra vào khoảng thời gian này. Miễn là nó không đạt mức đóng cửa hàng tuần dưới 17 satoshi, thì động thái có nhiều khả năng sẽ là tăng, phù hợp với biến động của cặp DOGE/USD. Kết luận Miễn là giá DOGE đang giao dịch trên đường hỗ trợ tăng dần của nó, nó sẽ tăng và đạt mức $ 0,036 và có thể là $ 0,042. Mặc dù cặp DOGE / BTC chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu đảo chiều tăng giá rõ ràng nào, nhưng nó đang giao dịch rất gần với mức thấp nhất mọi thời đại. Cá nhà táng MicroStrategy sẽ phát hành 400 triệu đô la chứng khoán để mua thêm Bitcoin Người giàu đang bắt đầu xem xét Bitcoin, theo Bloomberg

Phong trào ngắn hạn

Biểu đồ sáu giờ cho thấy giá DOGE đã di chuyển theo đường hỗ trợ tăng dần kể từ khi nó bứt phá lên trên cái nêm vào ngày 5 tháng 11. Đường này đã được xác thực đủ lần và hiện trùng với vùng hỗ trợ nhỏ $ 0,0032.

Một đợt bật lên tại điểm hợp lưu của đường/khu vực hỗ trợ này sẽ đưa DOGE hướng tới vùng kháng cự gần nhất tiếp theo ở mức $ 0,0036 và sau đó, có thể là $ 0,0042.

Một sự cố từ đường hỗ trợ, hiện có vẻ khó xảy ra, có thể sẽ đưa giá xuống vùng hỗ trợ tiếp theo ở mức $ 0,0030.

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm kể từ khi nó bị từ chối bởi mức Fib thoái lui quan trọng vào ngày 25 tháng 11. Mặc dù giảm mạnh, nhưng nó vẫn duy trì cấu trúc tăng và có khả năng sẽ sớm bắt đầu một động thái đi lên. Doge Breakout lên trên cái nêm Vào ngày 5 tháng 11, giá DOGE đã bứt phá lên trên một cái nêm giảm dần và tiếp tục tăng trong ba tuần tiếp theo, đạt mức cao $ 0,00429 vào ngày 25 tháng 11, tăng 70% so với mức đột phá. Tuy nhiên, nó đã giảm đáng kể trong hai ngày sau đó và hiện đang giao dịch chỉ cao hơn một chút so với mức Fib thoái lui 0,618 ở mức $ 0,00315. Vùng kháng cự chính gần nhất là $ 0,00429. Các chỉ báo kỹ thuật trên khung thời gian hàng ngày đang cho thấy các tín hiệu hỗn hợp. Trong khi chỉ báo RSI đã tạo ra sự phân kỳ tăng ẩn và nằm trên 50, thì cả MACD và Stochastic RSI đều đang giảm. Trên thực tế, Stochastic RSI rất gần với việc tạo ra một bearish cross. Tuy nhiên, miễn là giá được giao dịch trên mức Fib thoái lui 0,618 ở mức $ 0,00315, DOGE có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Phong trào ngắn hạn Biểu đồ sáu giờ cho thấy giá DOGE đã di chuyển theo đường hỗ trợ tăng dần kể từ khi nó bứt phá lên trên cái nêm vào ngày 5 tháng 11. Đường này đã được xác thực đủ lần và hiện trùng với vùng hỗ trợ nhỏ $ 0,0032. Một đợt bật lên tại điểm hợp lưu của đường/khu vực hỗ trợ này sẽ đưa DOGE hướng tới vùng kháng cự gần nhất tiếp theo ở mức $ 0,0036 và sau đó, có thể là $ 0,0042. Một sự cố từ đường hỗ trợ, hiện có vẻ khó xảy ra, có thể sẽ đưa giá xuống vùng hỗ trợ tiếp theo ở mức $ 0,0030. DOGE / BTC Trader CryptoDonAlt đã phác thảo biểu đồ DOGE, cho biết rằng giá đã đạt đến mức hỗ trợ quan trọng, vùng lý tưởng để tích lũy dài hạn. Mức hỗ trợ là 17 satoshi và đang đóng vai trò là mức thấp nhất mọi thời đại. DOGE đã đạt mức này hai lần trong năm 2017, bắt đầu các chuyển động đi lên nhanh chóng trên mỗi đợt tăng liên tiếp. Mặc dù chưa có dấu hiệu đảo chiều tăng rõ ràng nào, nhưng lịch sử cho thấy rằng một động thái tương tự có thể xảy ra vào khoảng thời gian này. Miễn là nó không đạt mức đóng cửa hàng tuần dưới 17 satoshi, thì động thái có nhiều khả năng sẽ là tăng, phù hợp với biến động của cặp DOGE/USD. Kết luận Miễn là giá DOGE đang giao dịch trên đường hỗ trợ tăng dần của nó, nó sẽ tăng và đạt mức $ 0,036 và có thể là $ 0,042. Mặc dù cặp DOGE / BTC chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu đảo chiều tăng giá rõ ràng nào, nhưng nó đang giao dịch rất gần với mức thấp nhất mọi thời đại. Cá nhà táng MicroStrategy sẽ phát hành 400 triệu đô la chứng khoán để mua thêm Bitcoin Người giàu đang bắt đầu xem xét Bitcoin, theo Bloomberg

DOGE / BTC

Trader CryptoDonAlt đã phác thảo biểu đồ DOGE, cho biết rằng giá đã đạt đến mức hỗ trợ quan trọng, vùng lý tưởng để tích lũy dài hạn.

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm kể từ khi nó bị từ chối bởi mức Fib thoái lui quan trọng vào ngày 25 tháng 11. Mặc dù giảm mạnh, nhưng nó vẫn duy trì cấu trúc tăng và có khả năng sẽ sớm bắt đầu một động thái đi lên. Doge Breakout lên trên cái nêm Vào ngày 5 tháng 11, giá DOGE đã bứt phá lên trên một cái nêm giảm dần và tiếp tục tăng trong ba tuần tiếp theo, đạt mức cao $ 0,00429 vào ngày 25 tháng 11, tăng 70% so với mức đột phá. Tuy nhiên, nó đã giảm đáng kể trong hai ngày sau đó và hiện đang giao dịch chỉ cao hơn một chút so với mức Fib thoái lui 0,618 ở mức $ 0,00315. Vùng kháng cự chính gần nhất là $ 0,00429. Các chỉ báo kỹ thuật trên khung thời gian hàng ngày đang cho thấy các tín hiệu hỗn hợp. Trong khi chỉ báo RSI đã tạo ra sự phân kỳ tăng ẩn và nằm trên 50, thì cả MACD và Stochastic RSI đều đang giảm. Trên thực tế, Stochastic RSI rất gần với việc tạo ra một bearish cross. Tuy nhiên, miễn là giá được giao dịch trên mức Fib thoái lui 0,618 ở mức $ 0,00315, DOGE có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Phong trào ngắn hạn Biểu đồ sáu giờ cho thấy giá DOGE đã di chuyển theo đường hỗ trợ tăng dần kể từ khi nó bứt phá lên trên cái nêm vào ngày 5 tháng 11. Đường này đã được xác thực đủ lần và hiện trùng với vùng hỗ trợ nhỏ $ 0,0032. Một đợt bật lên tại điểm hợp lưu của đường/khu vực hỗ trợ này sẽ đưa DOGE hướng tới vùng kháng cự gần nhất tiếp theo ở mức $ 0,0036 và sau đó, có thể là $ 0,0042. Một sự cố từ đường hỗ trợ, hiện có vẻ khó xảy ra, có thể sẽ đưa giá xuống vùng hỗ trợ tiếp theo ở mức $ 0,0030. DOGE / BTC Trader CryptoDonAlt đã phác thảo biểu đồ DOGE, cho biết rằng giá đã đạt đến mức hỗ trợ quan trọng, vùng lý tưởng để tích lũy dài hạn. Mức hỗ trợ là 17 satoshi và đang đóng vai trò là mức thấp nhất mọi thời đại. DOGE đã đạt mức này hai lần trong năm 2017, bắt đầu các chuyển động đi lên nhanh chóng trên mỗi đợt tăng liên tiếp. Mặc dù chưa có dấu hiệu đảo chiều tăng rõ ràng nào, nhưng lịch sử cho thấy rằng một động thái tương tự có thể xảy ra vào khoảng thời gian này. Miễn là nó không đạt mức đóng cửa hàng tuần dưới 17 satoshi, thì động thái có nhiều khả năng sẽ là tăng, phù hợp với biến động của cặp DOGE/USD. Kết luận Miễn là giá DOGE đang giao dịch trên đường hỗ trợ tăng dần của nó, nó sẽ tăng và đạt mức $ 0,036 và có thể là $ 0,042. Mặc dù cặp DOGE / BTC chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu đảo chiều tăng giá rõ ràng nào, nhưng nó đang giao dịch rất gần với mức thấp nhất mọi thời đại. Cá nhà táng MicroStrategy sẽ phát hành 400 triệu đô la chứng khoán để mua thêm Bitcoin Người giàu đang bắt đầu xem xét Bitcoin, theo Bloomberg

Mức hỗ trợ là 17 satoshi và đang đóng vai trò là mức thấp nhất mọi thời đại. DOGE đã đạt mức này hai lần trong năm 2017, bắt đầu các chuyển động đi lên nhanh chóng trên mỗi đợt tăng liên tiếp.

Mặc dù chưa có dấu hiệu đảo chiều tăng rõ ràng nào, nhưng lịch sử cho thấy rằng một động thái tương tự có thể xảy ra vào khoảng thời gian này.

Miễn là nó không đạt mức đóng cửa hàng tuần dưới 17 satoshi, thì động thái có nhiều khả năng sẽ là tăng, phù hợp với biến động của cặp DOGE/USD.

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm kể từ khi nó bị từ chối bởi mức Fib thoái lui quan trọng vào ngày 25 tháng 11. Mặc dù giảm mạnh, nhưng nó vẫn duy trì cấu trúc tăng và có khả năng sẽ sớm bắt đầu một động thái đi lên. Doge Breakout lên trên cái nêm Vào ngày 5 tháng 11, giá DOGE đã bứt phá lên trên một cái nêm giảm dần và tiếp tục tăng trong ba tuần tiếp theo, đạt mức cao $ 0,00429 vào ngày 25 tháng 11, tăng 70% so với mức đột phá. Tuy nhiên, nó đã giảm đáng kể trong hai ngày sau đó và hiện đang giao dịch chỉ cao hơn một chút so với mức Fib thoái lui 0,618 ở mức $ 0,00315. Vùng kháng cự chính gần nhất là $ 0,00429. Các chỉ báo kỹ thuật trên khung thời gian hàng ngày đang cho thấy các tín hiệu hỗn hợp. Trong khi chỉ báo RSI đã tạo ra sự phân kỳ tăng ẩn và nằm trên 50, thì cả MACD và Stochastic RSI đều đang giảm. Trên thực tế, Stochastic RSI rất gần với việc tạo ra một bearish cross. Tuy nhiên, miễn là giá được giao dịch trên mức Fib thoái lui 0,618 ở mức $ 0,00315, DOGE có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Phong trào ngắn hạn Biểu đồ sáu giờ cho thấy giá DOGE đã di chuyển theo đường hỗ trợ tăng dần kể từ khi nó bứt phá lên trên cái nêm vào ngày 5 tháng 11. Đường này đã được xác thực đủ lần và hiện trùng với vùng hỗ trợ nhỏ $ 0,0032. Một đợt bật lên tại điểm hợp lưu của đường/khu vực hỗ trợ này sẽ đưa DOGE hướng tới vùng kháng cự gần nhất tiếp theo ở mức $ 0,0036 và sau đó, có thể là $ 0,0042. Một sự cố từ đường hỗ trợ, hiện có vẻ khó xảy ra, có thể sẽ đưa giá xuống vùng hỗ trợ tiếp theo ở mức $ 0,0030. DOGE / BTC Trader CryptoDonAlt đã phác thảo biểu đồ DOGE, cho biết rằng giá đã đạt đến mức hỗ trợ quan trọng, vùng lý tưởng để tích lũy dài hạn. Mức hỗ trợ là 17 satoshi và đang đóng vai trò là mức thấp nhất mọi thời đại. DOGE đã đạt mức này hai lần trong năm 2017, bắt đầu các chuyển động đi lên nhanh chóng trên mỗi đợt tăng liên tiếp. Mặc dù chưa có dấu hiệu đảo chiều tăng rõ ràng nào, nhưng lịch sử cho thấy rằng một động thái tương tự có thể xảy ra vào khoảng thời gian này. Miễn là nó không đạt mức đóng cửa hàng tuần dưới 17 satoshi, thì động thái có nhiều khả năng sẽ là tăng, phù hợp với biến động của cặp DOGE/USD. Kết luận Miễn là giá DOGE đang giao dịch trên đường hỗ trợ tăng dần của nó, nó sẽ tăng và đạt mức $ 0,036 và có thể là $ 0,042. Mặc dù cặp DOGE / BTC chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu đảo chiều tăng giá rõ ràng nào, nhưng nó đang giao dịch rất gần với mức thấp nhất mọi thời đại. Cá nhà táng MicroStrategy sẽ phát hành 400 triệu đô la chứng khoán để mua thêm Bitcoin Người giàu đang bắt đầu xem xét Bitcoin, theo Bloomberg

Kết luận

Miễn là giá DOGE đang giao dịch trên đường hỗ trợ tăng dần của nó, nó sẽ tăng và đạt mức $ 0,036 và có thể là $ 0,042.

Mặc dù cặp DOGE / BTC chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu đảo chiều tăng giá rõ ràng nào, nhưng nó đang giao dịch rất gần với mức thấp nhất mọi thời đại.

Disclaimer: Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Bài viết chỉ có mục đích thông tin. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

SN_Nour

Theo Beincrypto

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook