Ethereum (ETH) PoS có thể sắp được cải tiến lớn


Trong một báo cáo chi tiết, các nhà nghiên cứu blockchain đã thảo luận về những hứa hẹn và thách thức của Ethereum (ETH) khi có những người đề xuất block đồng thời.

Một khái niệm mới sẽ bảo vệ các giao dịch khỏi bị kiểm duyệt bởi các trình xác thực độc hại, nhưng vẫn cần một số đánh giá kinh tế và kỹ thuật sâu hơn.

Nhiều người đề xuất block Ethereum để ngăn chặn kiểm duyệt

Vào ngày 23 tháng 2 năm 2023, luận án “Những người đề xuất block đồng thời trong Ethereum” đã được xuất bản bởi nhà nghiên cứu trưởng của SMG, Max Resnick và Mike Neuder của Ethereum Foundation.

Bài viết đề cập đến triển vọng tăng số lượng người đề xuất trong một vị trí (slot) PoS Ethereum (ETH) duy nhất.

Cho đến nay, người đề xuất block có quyền đơn phương đối với tập hợp các giao dịch được bao gồm trong khoảng thời gian 12 giây. Do đó, nó có thể thay đổi danh sách các giao dịch, khiến blockchain lớn thứ hai dễ bị kiểm duyệt.

Ngược lại, với hai người đề xuất, có bốn kết quả có thể xảy ra cho một vị trí block, từ cả hai người đề xuất đều chia sẻ thành công các block của họ cho đến việc không có người đề xuất nào trình diện một block.

Sự đa dạng này tác động đến sự lựa chọn fork của blockchain và yêu cầu điều chỉnh các cơ chế hiện có như tăng cường người đề xuất.

Một thực thể độc hại kiểm soát cả hai người đề xuất trong một vị trí có thể cố gắng phân tách chain bằng cách thao túng thời gian của các đề xuất block, nhưng xác suất xảy ra điều này sẽ giảm theo cấp số nhân khi số lượng người đề xuất độc hại cần thiết tăng lên.

Kết quả là chi phí kiểm duyệt tăng lên khi mỗi người đề xuất mới hoạt động. Tuy nhiên, do tính chất của thiết kế slot, block và chứng thực của Ethereum, vấn đề chuyển sang nhiều đề xuất cần nghiên cứu kỹ thuật và kinh tế hơn nữa.

Thiết kế trình xác thực Ethereum có thể thay đổi vào năm 2024

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng vấn đề về tầm quan trọng của việc nâng cấp tiềm năng đối với các giao dịch có mức độ ưu tiên thấp (“bị kiểm duyệt”) vẫn là một câu hỏi mở.

Ethereum có thể thấy nhiều thay đổi về thiết kế xác thực hơn trong bản nâng cấp sau Dencun vào năm 2024. 

Vào ngày 23 tháng 2, đã có thông báo rằng vấn đề tiền gửi của trình xác thực đã được thêm vào chương trình nghị sự của hard fork Electra dự kiến ​​vào Quý 4 năm 2024-Q1 năm 2025.

Tham gia Telegram của HoiQuanNet: https://hoiquannet.com

Theo dõi Twitter (X): https://hoiquannet.com

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/hqn

Annie

Theo U.today