Gần 1,18 tỷ cổ phiếu MSB được chấp thuận niêm yết trên HOSE

Cổ phiếu MSB của Ngân hàng TMCP Hàng Hải đã được HOSE chấp thuận niêm yết từ ngày 14/12/2020.

z2228078913097_d9954aa9ace527972edf6611727aaf01.jpg

Trụ sở MSB tại Hà Nội. (Ảnh: Quang Hưng)

Hôm nay 14/12, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã ra quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) với mã chứng khoán MSB, số lượng niêm yết là 1,175 tỷ đơn vị.

Giá trị niêm yết tính theo mệnh giá đạt 11.750 tỷ đồng, bằng với vốn điều lệ của ngân hàng hiện nay.

Trước đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo nhận lưu kí 1,175 tỷ cổ phiếu MSB từ ngày 27/11 với mã chứng khoán MSB.

Theo số liệu được MSB công bố, trong 11 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế MSB vượt hơn 36% kế hoạch năm, đạt hơn 2.302 tỷ đồng và tăng 116% so với cùng kì 2019. Tổng tài sản tổng tài sản riêng lẻ đạt trên 166.000 tỷ, tăng 13% so với cùng kì..

Hệ số an toàn vốn CAR theo tiêu chuẩn Basel 2 đạt 10,8%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ghi nhận mức 28,8%, tỷ lệ nợ xấu tính theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN là 1,92% tại ngày 30/11/2020.

• VietnamBiz