Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá USD cuối tuần

Cuối tuần (13/12) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 23.146 VND/USD, tăng 9 đồng so với phiên đầu tuần.

Khảo sát tỷ giá USD tại 6 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, tại chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá so với đầu tuần. Trong khi đó ở chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá so với đầu tuần.

BIDV và Eximbank có giá mua USD cao nhất ở mức 23.040 VND/USD, giữ nguyên so với đầu tuần. Vietcombank, BIDV, Techcombank, Eximbank cùng có giá bán ra USD thấp nhất là 23.23.220 VND/USD.

Tỷ giá USD chợ đen giảm không đổi ở cả hai chiều giao dịch.

 

Tỷ giá USD hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

23.146

9

Biên độ giao dịch (+/-3%)

22.452

23.840

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Vietcombank

23.010

23.220

0,00

0,00

VietinBank

22.995

23.225

0,00

0,00

BIDV

23.040

23.220

0,00

0,00

Techcombank

23.020

23.220

-2,00

-2,00

Eximbank

23.040

23.220

0,00

-10,00

Sacombank

23.030

23.242

2,00

2,00

Tỷ giá chợ đen

23.200

23.230

0,00

0,00

Tỷ giá Euro cuối tuần

Khảo sát tỷ giá euro (EUR) tại 7 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, tại cả hai chiều mua bán có 4 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá so với đầu tuần.

Trong các ngân hàng được khảo sát, Eximbank có giá mua euro cao nhất là 27.837 VND/EUR, tăng 57 đồng so với đầu tuần. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán thấp nhất là 28.357 VND/EUR, tăng 47 đồng.

Tỷ giá EUR chợ đen giảm 40 đồng tại cả hai chiều mua vào và bán ra.

Ngân hàng

Tỷ giá EUR hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua

Bán

Mua

Bán

Vietcombank

27.377

28.773

36

38

Vietinbank

27.669

28.774

-8

-8

BIDV

27.665

28.774

75

75

Techcombank

27.479

28.734

-55

-20

Eximbank

27.837

28.357

57

47

Sacombank

27.813

28.374

-32

-33

HSBC

27.524

28.518

28

29

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

27.960

28.060

-40

-40

Tỷ giá yen Nhật cuối tuần

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) tại 8 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, tại chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá so với đầu tuần. Trong khi đó ở chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá bán ra.

Ngân hàng Eximbank có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 220,12 VND/JPY, tăng 1,30 đồng so với đầu tuần. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là Eximbank ở mức 224,23 VND/JPY, giảm 0,69 đồng so với đầu tuần.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

214,72

216,89

225,90

-0,06

-0,06

-0,07

Agribank

219,22

220,10

224,84

0,23

0,23

0,23

Techcombank

218,39

218,63

228,01

-0,08

-0,08

0,28

Vietinbank

216,41

216,91

225,41

0,02

0,02

0,02

BIDV

216,40

217,71

225,21

0,12

0,13

0,22

NCB

218,84

220,04

224,85

-0,87

-1,17

-1,20

Eximbank

220,12

220,78

224,23

1,30

0,76

-0,69

Sacombank

219,82

221,32

226,20

0,02

0,86

2,20

Tỷ giá bảng Anh cuối tuần

Tỷ giá bảng Anh (GBP) trong phiên cuối tuần giảm giá mạnh ở cả hai chiều mua bán so với đầu tuần.

Ngân hàng Eximbank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.504 VND/GBP, giảm 229 đồng. Trong khi đó ngân hàng Sacombank có giá bán ra thấp nhất là 30.897 VND/GBP, giảm 553,00 đồng so với đầu tuần.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

29.992,24

30.295,19

31.244,89

-270,54

-273,28

-281,84

Agribank

30.317,00

30.500,00

31.060,00

-264,00

-266,00

-268,00

Techcombank

29.902,00

30.129,00

31.143,00

-513,00

-521,00

-412,00

Vietinbank

30.203,00

30.253,00

31.213,00

-481,00

-481,00

-481,00

BIDV

30.169,00

30.351,00

31.052,00

-240,00

-242,00

-242,00

NCB

30.154,00

30.274,00

30.976,00

-707,00

-687,00

-395,00

Eximbank

30.504,00

30.596,00

31.074,00

-229,00

-229,00

-246,00

Sacombank

30.385,00

30.485,00

30.897,00

-229,00

-249,00

-553,00

Tỷ giá đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá đô la Úc tuần qua tại 8 ngân hàng trong nước đồng loạt tăng giá mạnh ở cả hai chiều mua bán.

Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.307 VND/AUD, tăng 298 đồng so với đầu tuần. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán AUD thấp nhất là 17.630 VND/AUD, tăng 296 đồng.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

16.978,99

17.150,50

17.688,14

225,45

227,74

234,88

Agribank

17.119,00

17.188,00

17.702,00

256,00

257,00

259,00

Techcombank

16.929,00

17.162,00

17.788,00

221,00

225,00

249,00

Vietinbank

17.190,00

17.320,00

17.790,00

249,00

249,00

249,00

BIDV

17.157,00

17.260,00

17.740,00

311,00

312,00

319,00

NCB

17.131,00

17.221,00

17.714,00

156,00

146,00

133,00

Eximbank

17.307,00

17.359,00

17.630,00

298,00

299,00

296,00

Sacombank

17.224,00

17.324,00

17.830,00

336,00

346,00

350,00

 

• VietnamBiz