Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua, các đồng USD, euro, yen Nhật, đô la Úc có xu hướng giảm chiếm ưu thế . Trong khi đó đồng bảng Anh đồng loạt tăng giá tại cả hai chiều giao dịch so với đầu tuần.

Tỷ giá USD cuối tuần

Cuối tuần (26/12) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 23.152 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên đầu tuần.

Khảo sát tỷ giá USD tại 6 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, tại chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với đầu tuần. Còn ở chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với đầu tuần.

Eximbank có giá mua USD cao nhất ở mức 23.080 VND/USD, tăng 60 đồng so với đầu tuần. Techcombank có giá bán ra USD thấp nhất là 23.215 VND/USD, giảm 5 đồng so với khảo sát đầu tuần.

Tỷ giá USD chợ đen cùng tăng 80 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Ngày

Tỷ giá USD hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

23.152

3

Biên độ giao dịch (+/-3%)

22.457

23.847

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Vietcombank

23.010

23.220

0

0

VietinBank

22.998

23.218

8

-2

BIDV

23.040

23.220

0

0

Techcombank

23.015

23.215

-5

-5

Eximbank

23.080

23.270

60

70

Sacombank

23.024

23.235

-1

-2

Tỷ giá chợ đen

23.290

23.320

80

80

Tỷ giá Euro cuối tuần

Khảo sát tỷ giá euro (EUR) tại 7 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, tại chiều mua vào đều đồng loạt giảm giá so với đầu tuần. Và tại chiều bán ra, có duy nhất 1 ngân hàng tăng giá trong khi 6 ngân hàng còn lại giảm giá.

Trong các ngân hàng được khảo sát, Sacombank có giá mua euro cao nhất là 28.021 VND/EUR, giảm 35 đồng so với đầu tuần. Trong khi đó Eximbank có giá bán thấp nhất là 28.524 VND/EUR, tăng 75 đồng.

Tỷ giá EUR chợ đen tăng 20 đồng tại cả hai chiều mua vào và bán ra.

Ngày

Tỷ giá EUR hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Ngân hàng

Mua tiền mặt

Bán ra

Mua tiền mặt

Bán ra

Vietcombank

27.442

28.842

-96

-100

Vietinbank

27.758

28.863

-29

-29

BIDV

27.750

28.860

-56

-61

Techcombank

27.658

28.915

-92

-57

Eximbank

27.832

28.524

-95

75

Sacombank

28.021

28.581

-35

-35

HSBC

27.601

28.598

-170

-176

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

28.250

28.350

20

20

Tỷ giá yen Nhật cuối tuần

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) đồng loạt giảm giá ở cả hai chiều mua – bán tại 8 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua.

Ngân hàng Sacombank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 220,90 VND/JPY, giảm 0,38 đồng so với đầu tuần. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là Agribank ở mức 225,66 VND/JPY, giảm 0,53 đồng so với đầu tuần.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua tiền mặt

Bán ra

Mua tiền mặt

Bán ra

VCB

215,74

226,97

-0,55

-0,53

Agribank

219,5

225,66

-0,5

-0,53

Techcombank

219,58

229,34

-0,51

-0,05

Vietinbank

217,5

226,5

-0,4

-0,4

BIDV

217,47

226,27

-0,44

-0,46

NCB

219,78

225,88

-0,65

-0,56

Eximbank

220,2

225,68

-1,22

0,13

Sacombank

220,9

227,27

-0,38

-0,37

Tỷ giá bảng Anh cuối tuần

Tỷ giá bảng Anh (GBP) trong phiên cuối tuần tăng giá mạnh ở cả hai chiều mua bán so với đầu tuần.

Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 31.128 VND/GBP, tăng 324 đồng so với đầu tuần. Và cũng tại Sacombank có giá bán ra thấp nhất trong các ngân hàng được khảo sát ở mức là 31.639 VND/GBP, tăng 330 đồng.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua tiền mặt

Bán ra

Mua tiền mặt

Bán ra

VCB

30.576,16

31.853,21

358,24

373,21

Agribank

30.918

31.669

369

375

Techcombank

30.642

31.934

271

426

Vietinbank

30.948

31.958

419

419

BIDV

30.751

31.660

380

405

NCB

30.916

31.740

337

345

Eximbank

31.026

31.797

377

575

Sacombank

31.128

31.639

324

330

Tỷ giá đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá đô la Úc tuần qua tại 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 4 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng tăng giá so với đầu tuần. Và tại chiều bán ra chỉ có 3 ngân hàng giảm giá trong khi 5 ngân hàng còn lại đồng loạt tăng giá.

Sacombank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.372 VND/AUD, tăng 4 đồng so với đầu tuần. Trong khi đó Eximbank có giá bán AUD thấp nhất là 17.769 VND/AUD, tăng 85 đồng.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua tiền mặt

Bán ra

Mua tiền mặt

Bán ra

VCB

17.096,23

17.810,27

-16,59

-17,28

Agribank

17.189,00

17.802,00

-19,00

-20,00

Techcombank

17.091,00

17.948,00

5,00

24,00

Vietinbank

17.318,00

17.918,00

20,00

20,00

BIDV

17.231,00

17.836,00

2,00

19,00

NCB

17.240,00

17.829,00

-46,00

-40,00

Eximbank

17.338,00

17.769,00

-22,00

85,00

Sacombank

17.372,00

17.975,00

4,00

1,00

• VietnamBiz