Giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần qua, các đồng euro, yen Nhật, bảng Anh tăng giá so với đầu tuần. Đồng đô la Mỹ, đô la Úc biến động tăng giảm ở tùy từng ngân hàng.

Tỷ giá USD cuối tuần

Cuối tuần (22/11) tỷ giá trung tâm được NHNN đưa ra ở mức 23.179 VND/USD, giảm 5 đồng so với phiên đầu tuần.

Khảo sát tỷ giá USD tại 6 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, tại chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với đầu tuần. Trong khi đó ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 3 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với đầu tuần.

BIDV có giá mua USD cao nhất ở mức 23.085 VND/USD, giảm 5 đồng. Eximbank có giá bán ra USD thấp nhất là 23.260 VND/USD,không đổi so với đầu tuần.

Tỷ giá USD chợ đen giảm không đổi ở cả hai chiều giao dịch.

 

Tỷ giá USD hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

23.179

-5

Biên độ giao dịch (+/-3%)

22.484

23.874

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.175

23.824

0,00

-6,00

Vietcombank

23.055

23.265

-5,00

-5,00

VietinBank

23.035

23.265

-6,00

-6,00

BIDV

23.085

23.265

-5,00

-5,00

Techcombank

23.069

23.269

2,00

2,00

Eximbank

23.070

23.260

-10,00

0,00

Sacombank

23.075

23.287

0,00

1,00

Tỷ giá chợ đen

23.190

23.220

0,00

0,00

Tỷ giá Euro cuối tuần

Khảo sát tỷ giá euro (EUR) tại 7 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, tại cả hai chiều mua bán có 6 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá nhẹ so với đầu tuần.

Trong các ngân hàng được khảo sát, Sacombank có giá mua euro cao nhất là 27.269 VND/EUR,tăng 119 đồng so với đầu tuần. Trong khi đó Eximbank có giá bán thấp nhất là 27.733 VND/EUR, tăng 75 đồng.

Tỷ giá EUR chợ đen tăng 30 đồng tại cả hai chiều mua vào và bán ra.

Ngân hàng

Tỷ giá EUR hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua

Bán

Mua

Bán

Vietcombank

26.818

28.185

77

80

Vietinbank

27.068

28.173

-1

-1

BIDV

27.102

28.183

88

84

Techcombank

26.974

28.188

27

28

Eximbank

27.213

27.733

61

75

Sacombank

27.269

27.831

119

14

HSBC

26.965

27.939

73

76

Tỷ giá chợ đen (VND/EUR)

27.450

27.530

30

30

Tỷ giá yen Nhật cuối tuần

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) tại 10 ngân hàng thương mại trong nước tuần qua, đồng yen giảm giá ở cả hai chiều mua bán.

Ngân hàng SCB vẫn tiếp tục có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 210,70 VND/JPY, tăng 1,5 đồng so với đầu tuần. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á với 224 VND/JPY, tăng 2 đồng so với đầu tuần.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

215,78

217,96

227,02

1,83

1,85

1,93

ACB

220,05

221,16

225,32

0,80

0,81

1,92

Techcombank

219,59

219,85

228,85

1,75

1,79

1,77

Vietinbank

217,13

217,63

226,13

1,60

1,60

1,60

BIDV

217,47

218,79

226,23

1,84

1,86

1,92

DAB

217,00

221,00

224,00

2,00

1,00

2,00

VIB

219,00

221,00

225,00

2,00

2,00

2,00

SCB

220,70

221,40

225,10

1,50

1,50

1,40

STB

220,00

222,00

225,00

2,00

2,00

2,00

NCB

219,77

220,97

225,58

2,11

2,11

2,20

Tỷ giá bảng Anh cuối tuần

Tỷ giá bảng Anh (GBP) trong phiên cuối tuần tăng giá mạnh ở cả hai chiều mua bán so với đầu tuần.

Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.581 VND/GBP, tăng 150 đồng so với đầu tuần. Đồng thời Sacombank cũng có giá bán ra thấp nhất là 30.893 VND/GBP, tăng 140 đồng.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

29.985,10

30.287,98

31.237,41

142,31

143,75

148,26

ACB

0,00

30.520,00

0,00

0,00

98,00

0,00

Techcombank

30.141,00

30.372,00

31.275,00

132,00

134,00

133,00

Vietinbank

30.380,00

30.430,00

31.390,00

138,00

138,00

138,00

BIDV

30.146,00

30.328,00

30.918,00

152,00

153,00

154,00

DAB

30.410,00

30.540,00

30.950,00

90,00

90,00

90,00

VIB

30.215,00

30.489,00

31.087,00

81,00

81,00

216,00

SCB

30.390,00

30.510,00

31.000,00

150,00

150,00

140,00

STB

30.581,00

30.681,00

30.893,00

167,00

167,00

168,00

NCB

30.310,00

30.430,00

31.048,00

311,00

311,00

320,00

Tỷ giá đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá đô la Úc tuần qua tại 10 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên so với đầu tuần. Ở chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với trước.

Ngân hàng Sacombank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.722 VND/AUD, tăng 20 đồng. Trong khi đó Ngân hàng Đông Á đang có giá bán AUD thấp nhất là 17.030 VND/AUD, giảm 10 đồng.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Thay đổi so với phiên đầu tuần

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

16.463,12

16.629,41

17.150,69

0,00

0,00

0,00

ACB

16.633,00

16.742,00

17.125,00

-98,00

-99,00

17,00

Techcombank

16.432,00

16.657,00

17.257,00

-5,00

-5,00

-8,00

Vietinbank

16.651,00

16.781,00

17.251,00

3,00

3,00

3,00

BIDV

16.583,00

16.683,00

17.147,00

12,00

12,00

13,00

DAB

16.720,00

16.790,00

17.030,00

-10,00

-10,00

-10,00

VIB

16.508,00

16.658,00

17.168,00

-42,00

-42,00

31,00

SCB

16.680,00

16.730,00

17.140,00

20,00

20,00

40,00

STB

16.722,00

16.822,00

17.233,00

34,00

34,00

42,00

NCB

16.597,00

16.687,00

17.100,00

107,00

107,00

116,00

• VietnamBiz