Grayscale đang chia tách cổ phiếu ETHE như cách Tesla đã làm

Công ty đầu tư Grayscale công bố sẽ chia cổ phiếu của Ethereum Trust Fund (ETHE) với tỷ lệ 1:9 cho mỗi cổ phiếu mà các cổ đông hiện đang nắm giữ.

Sự chia tách sẽ xảy ra vào giữa tháng 12

Bắt đầu từ ngày 17 tháng 12, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Grayscale’s Ethereum Trust sẽ tăng từ 29,5 triệu lên 265,5 triệu. Quyết định của Grayscale sẽ nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của cổ phiếu Ethereum của mình bằng cách làm cho mỗi cổ phiếu có giá rẻ hơn.

Hiện tại, một cổ phiếu ETHE đại diện cho 0,09284789 ETH. Sau khi chia tách, cổ phiếu sẽ trị giá 0,01031643 ETH. Chia 9 cho 1 sẽ làm giảm giá cổ phiếu 100 đô la xuống 11,12 đô la một cách hiệu quả và một cổ đông có 10 cổ phiếu giờ sẽ nắm giữ 90 đơn vị.

Cổ phiếu ETHE của Grayscale hiện đang đổi chủ ở mức 112,26 đô la với mức tăng 350% từ đầu năm, với rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư bán lẻ.


Giá thị trường / cổ phiếu ETHE | Nguồn: Grayscale

Nó có ý nghĩa gì?

Trong chứng khoán, một công ty có thể phát hành chia tách cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu nếu thấy hữu ích.

Điều này không làm tăng thêm hoặc mất đi giá trị của tổng tài sản đang quản lý. Thay vào đó, các cổ đông nắm giữ số lượng đơn vị lớn hơn, trong khi chi phí của mỗi cổ phiếu giảm theo tỷ lệ cung. Tổng giá trị danh mục đầu tư của nhà đầu tư và tỷ lệ nắm giữ trong quỹ ủy thác vẫn giữ nguyên.

Mặc dù về bối cảnh có vẻ như là hành động thừa khi không hề tạo ra giá trị gia tăng, nhưng nó được coi là một dấu hiệu của sự tăng giá trên các thị trường chứng khoán truyền thống. Bởi nó sẽ tiếp cận được nhiều hơn các nhà đầu tư nhỏ lẻ không đủ tiền để mua hoặc không muốn mua nhiều.

Các công ty nổi tiếng gần đây cũng đã làm điều tương tự. Ví dụ, khi Tesla tuyên bố chia tách cổ phiếu vào ngày 11 tháng 8, tin tức này đã khiến giá cổ phiếu tăng 70% trước khi việc chia tách có hiệu lực vào ngày 31 tháng 8. Cho rằng Grayscale đã bắt chước mô hình, đó có thể là một dấu hiệu tốt cho giá trị tương lai của nó.

Thạch Sanh

Theo Cryptobriefing

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook