IOTA bước vào giai đoạn mới khi Shimmer tung ra Chain tương thích với Ethereum


Mạng IOTA đã bước vào một kỷ nguyên mới với sự ra mắt của Chain hợp đồng thông minh công khai Shimmer EVM.

IOTA đã bắt đầu hành trình hỗ trợ các hợp đồng thông minh từ vài năm trước, đưa ra kế hoạch cho giải pháp multichain không cần cấp phép gắn liền với Shimmer hoặc IOTA.

Giải pháp này sử dụng DAG làm Layer nền tảng cho giao tiếp cross-chain.

Để củng cố tầm nhìn của mình, nó đã khởi xướng dự án IOTA Smart Contracts
(ISC). Sau nhiều năm xây dựng và nỗ lực, ISC chain công khai đầu tiên trên mạng có token thực tế, Shimmer EVM, đã ra đời.

Shimmer, một mạng có token SMR được tạo ra để thúc đẩy những cải tiến lớn trong IOTA, đã thông báo về cột mốc lịch sử này trên X.

“Các hợp đồng thông minh hoàn toàn tương thích với EVM hiện đã có sẵn trong ShimmerEVM chain công khai. Bước đầu tiên để có thể lập trình trên Shimmer và IOTA”.

Đồng sáng lập IOTA, Dominik Schiener rất vui mừng về những khả năng mà chain mới này mang lại, đồng thời đến X để kỷ niệm cột mốc Shimmer trở thành “mạng L1 với tiện ích thực sự và hệ sinh thái thịnh vượng”.

Schiener đã nói nhiều hơn về chain tương thích với Ethereum mới, mô tả nó “hoàn toàn tương thích với EVM để hỗ trợ sự thúc đẩy của DeFi, GameFi và IOTA trên thị trường. Bây giờ chúng tôi làm việc cùng nhau để phát triển nó thành một trong những hệ sinh thái Web3 lớn nhất”.

Thông tin thêm về EVM Shimmer chain

Như đã nêu trong một bài đăng trên blog, ShimmerEVM chain là chain đầu tiên trong môi trường multichain, cho phép xử lý các hợp đồng thông minh cũng như chuyển giao giá trị cross-chain L2 không cầu nối.

Người dùng sẽ có thể gửi token SMR của họ và trong tương lai, NFT cũng như tài sản gốc tùy chỉnh tới ShimmerEVM thông qua Firefly mà không cần cầu nối đặc biệt.

Chain ban đầu này sẽ mở đường cho nhiều chain khác xuất hiện. ShimmerEVM hoạt động trên phiên bản ISC mới nhất và do đó kế thừa tất cả các tính năng của nó.

ShimmerEVM mới ban đầu được ra mắt dưới dạng chain công khai, nhưng theo thời gian, IOTA Foundation sẽ chuyển giao quyền kiểm soát chain cho cộng đồng. Để phân cấp chain hơn nữa, phần lớn các trình xác thực sẽ dần dần được trao cho cộng đồng.

Tham gia Telegram của HoiQuanNet: https://hoiquannet.com

Theo dõi Twitter: https://hoiquannet.com

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/hqn

Ông Giáo

Theo U.Today