Lãi suất ngân hàng HSBC cập nhật mới nhất tháng 12/2020

Lãi suất tiền gửi cao nhất ghi nhận được tại ngân hàng HSBC hiện là 3%/năm áp dụng cho các khoản tiết kiệm của khách hàng Premier tại kì hạn 18, 24 và 36 tháng.

Trong tháng 12, Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC Việt Nam) vẫn tiếp tục triển khai biểu lãi suất ngân hàng đã công bố từ tháng trước. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân dao động trong phạm vi từ 0,5%/năm đến 2,7%/năm, kì hạn từ 1 – 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn 1 tháng và 2 tháng được niêm yết cùng mức 0,5%/năm. Tiếp đó tiền gửi tại kì hạn từ 3 tháng đến 5 tháng có cùng lãi suất 1,25%/năm. Ngân hàng HSBC áp dụng cùng mức lãi suất từ 6 tháng đến 12 tháng ở cùng mức 1,75%/năm.

Tại ba kì hạn dài nhất 18, 24 và 34 tháng, lãi suất tiết kiệm được triển khai cùng mức 2,75%/năm. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng HSBC cao nhất đang áp dụng cho khách hàng cá nhân hiện nay.

Ba kì hạn tính theo ngày là 100 ngày được niêm yết lãi suất là 1,25%/năm; kì hạn 200 và 300 ngày được niêm yết chung lãi suất là 1,75%/năm.

Đối với các kì hạn ngắn 7 ngày, 14 ngày và 21 ngày ngân hàng áp dụng cùng mức lãi suất là 0,1%/năm. 

Bên cạnh gửi tiết kiệm nhận lãi cuối kì, ngân hàng cũng triển khai hình thức nhận lãi hàng tháng được duy trì trong phạm vi từ 0,5%/năm đến 2,7%/năm tại kì hạn từ 1 đến 36 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng HSBC áp dụng cho khách hàng cá nhân tháng

Lãi suất ngân hàng HSBC cập nhật mới nhất tháng 12/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: HSBC

Đối với khách hàng Premier, HSBC áp dụng lãi suất tiền gửi cao hơn so với khách hàng cá nhân từ 0,1 đến 0,25 điểm % tại các kì hạn tương ứng. Tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn từ 1 – 36 tháng có lãi suất nằm trong phạm vi từ 0,75% đến 3%/năm. Lãi suất cao nhất ghi nhận được là 3%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kì hạn 18, 24 và 36 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng HSBC áp dụng cho khách hàng Premier 

Lãi suất ngân hàng HSBC cập nhật mới nhất tháng 12/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: HSBC

 

• VietnamBiz