Lãi suất Ngân hàng Indovina Bank cập nhật tháng 12/2020

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Indovina Bank không đổi trong tháng 12. Theo đó biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 3%/năm đến 5,8%/năm, khách hàng doanh nghiệp là 2,5%/năm đến 5,5%/năm.

Lãi suất Ngân hàng Indovina Bank cập nhật tháng 12/2020 - Ảnh 1.

Ngân hàng TNHH Indovina (Nguồn: Indovina Bank)

Trong tháng 12, Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank) tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiết kiệm đã công bố từ tháng trước, không thay đổi ở tất cả các kì hạn gửi.

Biểu lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân dao động trong phạm vi từ 3%/năm đến 5,8%/năm. Đây là lãi suất áp dụng cho hình thức gửi tiền lĩnh lãi cuối kì, triển khai từ 1 tháng đến 24 tháng và trên 24 tháng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi tại kì hạn 1 tháng hiện đang là 3%/năm. Các kì hạn 2 tháng và 3 tháng có lãi suất lần lượt là 3,1%/năm và 3,2%/năm. Tiền gửi tại hai kì hạn 6 tháng và 9 tháng được ngân hàng triển khai với lãi suất 4,7%/năm và 4,8%/năm. Tiếp đó hai kì hạn 12 tháng và 13 tháng được niêm yết với lãi suất là 5,5%/năm và 5,7%/năm.

Lãi suất ngân hàng Indovina Bank tại kì hạn 18 tháng, 24 tháng và trên 24 tháng được niêm yết cùng ở mức 5,8%/năm. Đây cũng là lãi suất tiết kiệm cao nhất đang được Indovina Bank triển khai ở thời điểm này.

Bên cạnh đó, khi gửi tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất từ 3,1%/năm đến 5,57%/năm.

Lãi suất được niêm yết tại các kì hạn siêu ngắn từ 1 đến 3 tuần, tiền gửi thanh toán được duy trì ở mức 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Indovina Bank tháng 12/2020

 

DOANH NGHIỆP

CÁ NHÂN

Đồng Việt Nam (VND)

Số tiền tối thiểu

5.000.000

5.000.000

Tiền gửi thanh toán (%/năm)

0,2

0,2

Tiền gửi kì hạn (%/năm)

KÌ HẠN

LÃI CUỐI KÌ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI CUỐI KÌ

LÃI HÀNG THÁNG

1 Tuần

0,2

 

0,2

 

2 Tuần

0,2

 

0,2

 

3 Tuần

0,2

 

0,2

 

1 Tháng

2,5

 

3

 

2 Tháng

2,6

2,6

3,1

3,1

3 Tháng

3

2,99

3,2

3,19

6 Tháng

4,4

4,36

4,7

4,65

9 Tháng

4,6

4,53

4,8

4,72

12 Tháng

5,3

5,18

5,5

5,37

13 Tháng

5,4

5,26

5,7

5,54

18 Tháng

5,5

5,3

5,8

5,57

>= 24 Tháng

5,5

5,23

5,8

5,5

Nguồn: Indovina Bank

Lãi suất huy động vốn lĩnh lãi cuối kì dành cho khách hàng doanh nghiệp dao động trong phạm vi từ 2,5%/năm đến 5,5%/năm, không đổi so với ghi nhận từ tháng 11. Đối với tiền gửi lĩnh lãi hàng tháng, ngân hàng áp dụng lãi suất trong khoảng từ 2,6%/năm đến 5,26%/năm. Biểu lãi suất này được triển khai tại các kì hạn từ 1 đến trên 24 tháng. 

Các khoản tiền gửi trong thời gian ngắn từ 1 – 3 tuần được niêm yết  ở mức 0,2%/năm tương tự như với khách hàng cá nhân.

Số tiền gửi tối thiểu để mở tài khoản tiết kiệm tại Indovina Bank là 5 triệu đồng, áp dụng cho cả hai đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

• VietnamBiz