Lãi suất ngân hàng PG Bank tháng 12/2020 mới nhất

Khảo sát trong tháng 12, PG Bank điều chỉnh giảm lãi suất tại đa số kì hạn so với đầu tháng trước. Do đó, mức lãi suất cao nhất chỉ còn được áp dụng ở mức là 6,8%/năm dành cho tiền gửi tại kì hạn 18 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Khảo sát ngày 11/12, biểu lãi suất tiết kiệm mới nhất tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) được điều chỉnh giảm tại đa số kì hạn so với tháng trước. Do đó, biểu lãi suất ngân hàng PG Bank nằm trong phạm vi từ 3,5%/năm – 6,8%/năm áp dụng tại các kì hạn từ 1 tháng đến 37 tháng, lĩnh lãi cuối kì.

Theo đó, tiền gửi tại các kì hạn từ 1 tháng đến 3 tháng tại PG Bank đồng loạt điều chỉnh giảm 0,45 điểm % lãi suất xuống còn niêm yết ở mức là 3,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi dành cho các khoản tiền tiết kiệm tại kì hạn 6 tháng và 9 tháng được ấn định chung mức lãi suất 5,5%/năm, giảm 0,4 điểm %. Trường hợp khách hàng gửi tiền tại kì hạn 12 tháng và 13 tháng sẽ được hưởng lãi suất lần lượt là 6,2%/năm và 6,3%/năm, tức giảm cùng lúc 0,2 điểm % cho mỗi kì hạn.

Mức lãi suất cao nhất tại PG Bank hiện nay đang là 6,8%/năm, được qui định với các khoản tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn 18 tháng. Đây cũng là mức lãi suất được điều chỉnh giảm 0,2 điểm % so với đầu tháng 11.

Mức giảm 0,2 điểm % còn được áp dụng tại hai kì hạn dài nhất là 24 tháng và 37 tháng với lãi suất tiết kiệm được ấn định là 6,6%/năm.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn một số các kì hạn gửi siêu ngắn của PG Bank với lãi suất không đổi như: kì hạn 1, 2, 3 ngày niêm yết lãi suất 0%/năm; 4 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 14 ngày được ấn định cùng lãi suất là 0,2%/năm. Đáng chú ý tại kì hạn gửi 6 ngày được áp dụng lãi suất cao hơn, ở mức 0,5%/năm.

Song song với hình thức gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì, PG Bank cũng triển khai hình thức lĩnh lãi hàng tháng với phạm vi lãi suất từ 3,49%/năm – 6,49%/năm áp dụng từ kì hạn 2 tháng trở lên đến 37 tháng, giảm từ 0,16 – 0,45 điểm % so với đầu tháng 11.

Biểu lãi suất ngân hàng PG Bank mới nhất tháng 12/2020

Kì hạn

TIỀN GỬI VND

Trả lãi cuối kỳ (%/năm)

TIỀN GỬI VND

Trả lãi hàng tháng (%/năm)

1 Ngày

0  

 

2  Ngày

0  

 

3  Ngày

0  

 

4  Ngày

0.20  

 

5  Ngày

0.20  

 

6  Ngày

0.50  

 

7  Ngày

0.20  

 

14  Ngày

0.20  

 

21  Ngày

0.20  

 

1  Tháng

3.50  

 

2  Tháng

3.50  

3.49 

3  Tháng

3.50  

3.49 

6  Tháng

5.50  

5.44 

9  Tháng

5.50  

5.40 

12  Tháng

6.20  

6.03 

13  Tháng

6.30  

6.11 

18  Tháng

6.80  

6.49 

24  Tháng

6.60  

6.22 

37  Tháng

6.60  

6.04 

Nguồn: PG Bank.

• VietnamBiz