Lãi suất Ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 12/2020

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Standard Chartered trong tháng này có nhiều thay đổi. Tiền gửi của khách hàng cá nhân có lãi suất nằm trong khoảng từ 0,05%/năm đến 0,41%/năm.

Bước sang tháng 12, Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered tiếp tục có sự điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại hầu hết các kì hạn gửi. Biểu lãi suất tiền gửi VND áp dụng cho khách hàng cá nhân triển khai trong phạm vi từ 0,05%/năm đến 0,41%/năm. Có thể thấy, lãi suất huy động tại ngân hàng này tương đối thấp trên thị trường ngân hàng.

Trong đó, tiền gửi tại các kì hạn ngắn 1 tuần và 2 tuần không đổi so với trước, duy trì ở mức 0,05%/năm. Lãi suất ngân hàng tại kì hạn 1 tháng và 2 tháng cũng được niêm yết ở cùng mức 0,05%/năm. Tuy nhiên ngân hàng đã điều chỉnh hạ 0,01 điểm % lãi suất tại kì hạn 1 tháng và hạ 0,03 điểm % tại kì hạn 3 tháng.

Trong tháng này, Standard Chartered tăng lãi suất tại hai kì hạn 6 tháng và 9 tháng. Kì hạn 6 tháng, lãi suất tăng 0,03 điểm %, niêm yết ở mức 0,13%/năm. Kì hạn 9 tháng có lãi suất 0,14%/năm, tăng 0,02 điểm % so với trước.

Duy nhất tại kì hạn 9 tháng lãi suất tiết kiệm không đổi so với trước duy trì ở mức 0,14%/năm.

Lãi suất huy động tại kì hạn 12 và 13 tháng đồng loạt giảm 0,01%/năm, cùng ấn định ở mức 0,17%/năm. Tiếp theo đó, các khoản tiết kiệm tại kì hạn 18, 24 và 30 tháng lãi suất giảm từ 0,01 đến 0,05 điểm %, áp dụng lần lượt là 0,21%/năm, 0,26%/năm và 0,33%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất ngân hàng Standard Chartered tại kì hạn 36 tháng tăng đến 0,04 điểm % lên mức 0,41%/năm.

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered Bank dành cho khách hàng cá nhân

Lãi suất Ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 12/2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Standard Chartered Bank

Tiền gửi tiết kiệm online trong tháng 12 cũng tiếp tục được điều chỉnh tại nhiều kì hạn gửi. Biểu lãi suất trong tháng này dao động trong phạm vi từ 0,10% – 1,3%/năm, triển khai tại các kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay tiếp tục được duy trì ở mức 1,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi trực tuyến tại kì hạn 12 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi online ngân hàng Standard Chartered Bank  

Lãi suất Ngân hàng Standard Chartered mới nhất tháng 12/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Standard Chartered Bank

 

• VietnamBiz