Lãi suất ngân hàng TPBank tháng 12/2020 cao nhất là 6,8%/năm

Khảo sát ngày 8/12, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vẫn tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã công bố từ trước đó.

Với sản phẩm Tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kì, lãi suất ngân hàng dao động trong khoảng từ 3,55%/năm đến 6,6%/năm. Biểu lãi suất này được áp dụng tại kì hạn từ 1 – 36 tháng và 364 ngày. 

Trong đó, lãi suất tiết kiệm tại kì hạn 1 – 3 tháng được niêm yết ở mức 3,55%/năm. Tiền gửi 6 tháng có lãi suất là 5,4%/năm. Hai kì hạn 9 tháng và 364 ngày hưởng chung lãi suất 6%/năm. Hai kì hạn 18 tháng và 36 tháng áp dụng lãi suất 6,6%/năm.

Các khoản tiền gửi trong thời gian ngắn từ 1 – 3 tuần được TPBank áp dụng ở mức 0,1%/năm.

Ngoài ra, ngân hàng cũng huy động vốn với nhiều hình thức nhận lãi linh hoạt như: lĩnh lãi đầu kì (3,5%/năm – 5,7%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (3,53%/năm – 6,2%/năm), lĩnh lãi hàng quí (5,35%/năm – 6,26%/năm).

Khi gửi tiền online, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn gửi tại quầy từ 0,1 – 0,4 điểm % tại các kì hạn tương ứng. Biểu lãi suất tiết kiệm online giao động trong khoảng từ 3,65%/năm đến 6,7%/năm. Mức lãi suất 6,7%/năm được áp dụng cho các khoản tiết kiệm online tại kì hạn 18, 24 và 36 tháng. 

Biểu lãi suất ngân hàng TPBank tháng 12/2020

Lãi suất ngân hàng TPBank tháng 12/2020 cao nhất là 6,8%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: TPBank

TPBank đồng thời triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi tiết kiệm với các ưu điểm riêng: Tiền gửi Bảo An Lộc, Tiết kiệm Tài Lộc, Tiết kiệm Bảo Lộc, Tiết kiệm Trường An Lộc, Future Savings, Future Savings Kids, Tiết kiệm Livebank, Tiết kiệm Savy.

Đáng chú ý, khi lựa chọn sản phẩm Tiết kiệm Livebank và Tiết kiệm Savy, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao nhất là 6,8%/năm. Đối với Tiết kiệm Livebank, ngân hàng áp dụng mức lãi suất này tại kì hạn 18, 24 và 36 tháng. Đồng thời TPBank cũng huy động mức lãi suất 6,8%/năm cho các khoản tiền gửi tại kì hạn 18 và 24 tháng tại sản phẩm Super Savy.

Lãi suất Tiết kiệm Livebank và Tiết kiệm Savy

Lãi suất ngân hàng TPBank tháng 12/2020 cao nhất là 6,8%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: TPBank

TPBank có thể áp dụng mức lãi suất khác so với Biểu lãi suất này đối với một số Khách hàng và tối đa không vượt quá mức trần lãi suất do NHNN quy định theo từng kì hạn. Đối với lãi suất tiết kiệm 12 tháng, 24 tháng, quý Khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh của TPBank để biết thêm chi tiết.

• VietnamBiz