Moody’s nâng định hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn của Agribank từ B1 lên Ba3

Theo Moody’s, việc nâng hạng ghi nhận những tiến bộ của Agribank trong hoạt động xử lý tài sản tồn đọng, góp phần cải thiện ổn định chất lượng tài sản; hoạt động huy động vốn và thanh khoản ở mức tốt.

z2241645328546_094fd252ab155914655897855d9d6e66.jpg

Một điểm giao dịch của Agribank. (Ảnh: Quang Hưng)

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s mới đây vừa công bố nâng kết quả xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn của Agribank từ mức B1 lên mức Ba3, bằng với mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Agribank được xếp hạng ở mức Ba3 đối với các xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi nội tệ và ngoại tệ dài hạn, bằng với mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam. 

Triển vọng đối với các xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi dài hạn của Agribank ở mức tiêu cực, tương đương với triển vọng tiêu cực đối với xếp hạng quốc gia của Việt Nam.

Moody’s đánh giá Agribank đã có những tiến bộ đáng ghi nhận đối với hoạt động xử lý tài sản tồn đọng trong những năm gần đây, góp phần cải thiện ổn định chất lượng tài sản; hoạt động huy động vốn và thanh khoản ở mức tốt, chủ yếu từ khách hàng cá nhân và ít bị ảnh hưởng bởi những biến động của thị trường. 

Agribank có lợi thế là ngân hàng sở hữu mạng lưới chi nhánh rộng khắp và lớn nhất Việt Nam cùng với khả năng hỗ trợ cao của Chính phủ do có vai trò chính sách là nhà cung cấp các dịch vụ tài chính ở khu vực nông thôn Việt Nam.

• VietnamBiz