Một công ty đầu tư Dubai đang đặt cược ETH trị giá 10 triệu đô la để hỗ trợ việc ra mắt Eth2

IBC Group, một công ty đầu tư có trụ sở tại Dubai, đang đầu tư 10 triệu đô la ether (ETH) để hỗ trợ sự ra mắt của Ethereum 2.0.

Công ty đã hợp tác với dịch vụ đặt cược CanETH có trụ sở tại Canada cho sáng kiến ​​này. Cụ thể, IBC sẽ đặt cược tổng cộng 21,984 ETH, trong ba đợt, cho 687 người xác nhận.

Khurram Shroff, chủ tịch hội đồng quản trị của IBC, cho biết công ty “rất vui mừng” đối với Eth2, tức là khi mạng chuyển đổi từ hệ thống proof-of-work sang cơ chế proof-of-stake. Shroff nói rằng việc khóa ETH “cho thấy sự tin tưởng của chúng tôi vào ETH2 và sự cống hiến cho beacon chain”.

Eth2 dự kiến ​​sẽ hoạt động vào ngày 1 tháng 12, với sự ra mắt của Beacon Chain, khi có ít nhất 524.288 ETH được đặt cược trong hợp đồng tiền gửi đặt cược của Eth2.

Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ có 101.216 ETH được gửi vào hợp đồng. Những người nắm giữ ETH có lẽ đang đợi cho đến những ngày cuối cùng để tránh chi phí cơ hội. Nói cách khác, người nắm giữ ETH có rất ít động lực để khóa ETH của họ ngay bây giờ khi họ có thể sử dụng nó cho các hoạt động khác, chẳng hạn như cho vay để kiếm lợi nhuận hoặc sử dụng nó làm tài sản thế chấp để giao dịch.

Những người đặt cược chỉ có thể rút cổ phần của họ khi Ethereum chuyển đổi hoàn toàn sang hệ thống proof-of-work hoặc khi mainnet Ethereum hoàn thành bản nâng cấp Sharding, dự kiến ​​sẽ xảy ra vào khoảng năm 2021.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER