Ngân hàng Bản Việt sẽ phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Ngân hàng Bản Việt dự kiến phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp) cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 9:1, nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn.

Ngân hàng Bản Việt phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu để tăng vốn - Ảnh 1.

Một điểm giao dịch Ngân hàng Bản Việt. (Ảnh: Lê Huy).

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank – Mã: BVB) vừa có thông báo về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn.

Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán hơn 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 9:1, tức cứ mỗi 9 cổ phiếu sở hữu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. 

Giá chào bán cũng bằng mệnh giá cổ phiếu ở mức 10.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị chào bán là hơn 352 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 4/1/2021.

Việc phát hành lần này nằm trong giai đoạn 1 của kế hoạch tăng vốn được cổ đông ngân hàng thông qua trong ĐHĐCĐ hồi tháng 8.

Theo kế hoạch, Ngân hàng Bản Việt sẽ tăng vốn điều lệ thêm hơn 906 tỷ đồng trong năm 2020 và quý I/2021, thông qua 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, ngân hàng tăng vốn tối đa 502,3 tỉ đồng, bao gồm phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu như trên với tổng giá trị phát hành tối đa hơn 352 tỷ đồng. Đồng thời, phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP (cổ phiếu phát hành theo chương trình chọn lựa người lao động) theo mệnh giá với tổng giá trị phát hành tối đa 150 tỷ đồng. 

Giai đoạn 2, ngân hàng sẽ phát hành hơn 40,4 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 11%, tương ứng giá trị hơn 404 tỷ đồng. 

Sau hai giai đoạn, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt hơn 4.077 tỷ đồng.

Với số vốn điều lệ tăng thêm, Ngân hàng Bản Việt dùng 200 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định phục vụ cho việc mở rộng, phát triển mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, 500 tỷ đồng dùng để bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay dài hạn; số còn lại bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động ngân hàng.

• VietnamBiz