Phân tích kỹ thuật ngày 15 tháng 12: BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, LINK, ADA, DOT, BNB, XLM

Các nhà chiến lược tại JPMorgan cho biết trong một lưu ý gần đây rằng giao dịch mua Bitcoin trị giá 100 triệu đô la của MassMutual cho thấy rằng các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí hiện đã chấp nhận Bitcoin. Theo các nhà phân tích, thông thường lớp nhà đầu tư […]

The post Phân tích kỹ thuật ngày 15 tháng 12: BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, LINK, ADA, DOT, BNB, XLM appeared first on .