Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 12: BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, LINK, BNB, ADA, DOT, XLM

Đợt tăng giá tiền điện tử hiện tại đã được dẫn đầu bởi Bitcoin (BTC). Vì Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ trước đây đã ám chỉ rằng Bitcoin không phải là một chứng khoán, nên vụ kiện hiện tại của cơ quan quản lý đối với Ripple không có khả năng […]

The post Phân tích kỹ thuật ngày 24 tháng 12: BTC, ETH, XRP, LTC, BCH, LINK, BNB, ADA, DOT, XLM appeared first on .