Phân tích kỹ thuật ngày 26 tháng 9: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, TON, SOL

Điểm yếu của Bitcoin (BTC) vào ngày 24 tháng 9 cho thấy phe gấu vẫn nắm quyền kiểm soát. Người bán đang cố gắng kéo giá xuống dưới $26.000, nhưng phe bò có khả năng bảo vệ mức này một cách mạnh mẽ. Bitcoin đang cố gắng đạt được mức đóng cửa hàng tháng tích […]

The post Phân tích kỹ thuật ngày 26 tháng 9: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, TON, SOL appeared first on .