Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 10: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, ADA, DOGE, TON

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ tại Hạ viện và Thượng viện đã đi đến một thỏa thuận tạm thời vào ngày 30 tháng 9 để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa trong 45 ngày. Tin tức này có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho đợt phục hồi mạnh mẽ của […]

The post Phân tích kỹ thuật ngày 3 tháng 10: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, ADA, DOGE, TON appeared first on .