PJICO đặt kế hoạch lãi trước thuế 202 tỷ đồng năm 2021

PJICO đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 202 tỷ đồng. Công ty cũng dự tính tỷ lệ chi trả cổ tức là 12% và hình thức chi trả sẽ do ĐHĐCĐ năm sau quyết định.

PJICO đặt kế hoạch lãi trước thuế 202 tỷ đồng năm 2021 - Ảnh 1.

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (Ảnh: PJICO).

Hội đồng quản trị Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO – Mã: PGI) vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2021.

Cụ thể,  PJICO kế hoạch tổng doanh thu bảo hiểm gốc năm 2021 đạt 3.542 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc (không bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67, Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe người vay khai thác qua Công ty tài chính) là 3.242 tỷ đồng, tăng 6% so với doanh thu ước thực hiện năm 2020.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 mục tiêu đạt 202 tỷ đồng. Công ty cũng dự tính tỷ lệ chi trả cổ tức là 12% và hình thức chi trả sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết định.

Mới đây, PJICO đã hoàn thành việc trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 88,7 triệu đơn vị, PJICO đã chi 88,7 tỷ đồng cho việc trả cổ tức đợt 1.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III, PJICO ghi nhận doanh thu đạt 2.098 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái và thực hiện 60% kế hoạch năm. 

Lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 168 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ và hoàn thành hơn 93% mục tiêu năm.

Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của PJICO là gần 6.173 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cuối năm trước. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 42,3% lên gần 158 tỷ đồng. 

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm gần 3% còn 2.655 tỷ đồng. Thay vào đó, công ty chuyển hướng sang các khoản đầu tư tài chính dài hạn, tăng quy mô khoản mục lên hơn 400 tỷ đồng (tăng 48,7%).

• VietnamBiz