Thứ Năm tuần trước, Dalio tuyên bố rằng ông tin rằng các chính phủ có khả năng sẽ tăng cường nỗ lực hạn chế tiền điện tử nếu họ thấy giá tăng trưởng vượt bậc. Nhận xét của ông ấy được đưa ra khi giá BTC thấp hơn khoảng 2.000 đô la so với hiện tại – 15.700 đô la so với 17.732 đô la.