Thành lập Kho bạc Nhà nước TP Thủ Đức

Kho bạc Nhà nước Thủ Đức trực thuộc Kho bạc Nhà nước TP HCM trên cơ sở hợp nhất Kho bạc Nhà nước Quận 2, Kho bạc Nhà nước Quận 9 và Kho bạc Nhà nước Thủ Đức.

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định về việc thành lập Kho bạc Nhà nước Thủ Đức.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước Thủ Đức trực thuộc Kho bạc Nhà nước TPHCM trên cơ sở hợp nhất Kho bạc Nhà nước Quận 2, Kho bạc Nhà nước Quận 9 và Kho bạc Nhà nước Thủ Đức kể từ ngày 25/1/2021. 

Địa điểm Kho bạc Nhà nước Thủ Đức tại số 12 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước TP Thủ Đức thực hiện theo quyết định hiện hành của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước quy định.

• VietnamBiz

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM