Thanh toán phi tiền mặt tăng mạnh trong quí III

Trong quí III, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh so với cùng kì. Riêng thanh toán bằng hối phiếu, lệnh phiếu, mobile banking, internet banking… đạt hơn 27 triệu giao dịch, gấp khoảng 2,3 lần so với cùng kì năm trước.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), số lượng giao dịch thanh toán nội địa không dùng tiền mặt trong quí III/2020 tăng vọt so với cùng kì năm trước.

Trong đó, phương thức thanh toán bằng lệnh chi chiếm chủ yếu với gần 647 triệu món, tăng 88,5% so với quí III/2019. Xếp tiếp sau là thanh toán bằng thẻ ngân hàng với hơn 124 triệu món, tăng 41%. 

Đáng chú ý, các phương thức thanh toán khác như hối phiếu, lệnh phiếu, mobile banking, internet banking… đạt hơn 27 triệu giao dịch, gấp khoảng 2,3 lần cùng kì 2019.

Duy chỉ có phương thức thanh toán bằng séc ghi nhận giảm 23,7% với gần 16.000 giao dịch.

Xét về giá trị giao dịch, phương thức thanh toán bằng lệnh chi đạt xấp xỉ 32,7 triệu tỉ đồng, tăng 22,5%. Phương thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng đạt gần 261.000 tỉ đồng, tăng 23%.

Trong khi giá trị thanh toán bằng các phương thức khác như hối phiếu, lệnh phiếu, mobile banking, internet banking… đạt 1,51 triệu tỉ đồng, giảm nhẹ 0,8%. Giá trị giao dịch của phương thức nhờ thu cũng giảm 9,4% xuống 1,44 triệu tỉ đông. 

Dù giảm về số lượng giao dịch, tuy nhiên giá trị giao dịch thanh toán bằng séc lại tăng hơn 57% lên 18.660 tỉ đồng.

Số lượng giao dịch thanh toán phi tiền mặt tăng vọt trong quí III/2020 - Ảnh 2.

Nguồn: SBV.

Cũng theo NHNN, số lượng giao dịch qua ATM trong quí III đạt hơn 264 triệu món (tăng 2,7% so với cùng kì năm trước), giá trị giao dịch đạt gần 696.000 tỉ đồng (giảm 1,3%).

Số lượng giao dịch qua thiết bị POS/EFTPOS/EDC đạt gần 96,6 triệu món (tăng 11%), giá trị giao dịch ở mức xấp xỉ cùng kì năm trước với 158.741 tỉ đồng.

Số lượng giao dịch thanh toán phi tiền mặt tăng vọt trong quí III/2020 - Ảnh 3.

Ảnh: SBV.

Tính đến 30/9, số lượng tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân ở mức hơn 96 triệu tài khoản, tăng 8,6% so với cuối năm trước. Số dư tiền gửi thanh toán đạt 556.554 tỉ đồng, tăng 11,4%.

Số lượng giao dịch thanh toán phi tiền mặt tăng vọt trong quí III/2020 - Ảnh 4.

Nguồn: SBV.

• VietnamBiz