Tổng doanh thu phí bảo hiểm 11 tháng đầu năm tăng 16% so với cùng kì

Trong 11 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 165.781 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt khoảng 54.154 tỉ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước khoảng 111.627 tỉ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 11 tháng đầu năm tăng 16% so với cùng kì - Ảnh 1.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 11 tháng đầu năm tăng khoảng 16% so với cùng kì năm trước. (Ảnh minh họa: VPBank).

Theo thông cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 11/2020 của Bộ Tài chính, trong 11 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 165.781 tỉ đồng, tăng khoảng 16% so với cùng kì 2019. 

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 54.154 tỉ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 111.627 tỉ đồng.

Tổng giá trị đầu tư trở lại nền kinh tế của các ngành bảo hiểm ước đạt 449.355 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kì 2019. Khoản đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ lần lượt đạt khoảng 401.183 tỉ đồng và 401.183 tỉ đồng.

Tính đến 30/11, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt khoảng 542.757 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kì năm trước.

Cụ thể, tài sản của khối doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chiếm phần lớn với khoảng 448.488 tỉ đồng, tài sản của khối doanh nghiệp bảo hiểm phi nhận thọ đạt gần 94.270 tỉ đồng.

Bộ Tài chính cũng cho biết thị trường bảo hiểm hiện có 69 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm gồm 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 18 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Ngoài ra, còn có 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Trong tháng 12, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai các nội dung về Công tác xây dựng Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

• VietnamBiz