Tỷ lệ thống trị Bitcoin (BTCD) nói gì về một mùa altcoin khác?

Tỷ lệ thống trị Bitcoin (BTCD) đang trong quá trình bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần trong dài hạn. Nếu nó làm như vậy thành công, thì một mùa altcoin mới có thể vẫn chưa tới.

Các chỉ báo kỹ thuật đang tăng và hỗ trợ khả năng bứt phá.

Mức kháng cự dài hạn của BTCD

BTCD hiện đang giao dịch trên đường kháng cự dài hạn đã có từ tháng 9 năm 2019. Mặc dù giá đã di chuyển lên trên đường này trong vài lần, nhưng nó đã không đạt được mức đóng cửa bên trên.

Có ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 67%. Việc giá đóng cửa ở trên sẽ xác nhận rằng BTCD đã bứt phá và sẽ tiếp tục tăng lên. Ngược lại, vùng hỗ trợ gần nhất được tìm thấy ở 62%.

Các chỉ báo kỹ thuật trên khung thời gian hàng tuần đang tăng, hỗ trợ khả năng bứt phá, đặc biệt là khi Chỉ báo Stochastic Oscillator vừa tạo ra một bullish cross.

BTCD-noi-gi

Biểu đồ BTCD hàng tuần | Nguồn: TradingView

Trader DTCCryptotrades đã phác thảo một biểu đồ cho thấy một kênh trước đây đã từ chối phe bò. Ông nói rằng điều tương tự có khả năng xảy ra một lần nữa.

Kênh này trùng với đường kháng cự mà chúng tôi đã vẽ và một sự đột phá ở trên chắc chắn sẽ xác nhận rằng BTCD đang tăng cao hơn.

Để đưa ra dự đoán chính xác hơn, cần phải xem các khung thời gian thấp hơn.

BTCD-noi-gi

Nguồn: Twitter

Phong trào ngắn hạn

Biểu đồ hàng ngày cũng tăng tương tự. BTCD đã lấy lại hầu hết các khoản lỗ do bị từ chối vào ngày 18 tháng 11 và một lần nữa đang cố gắng đạt đến mức cao.

Các chỉ báo kỹ thuật trên khung thời gian hàng ngày cũng đang tăng, điều này sẽ được xác nhận khi chỉ báo Stochastic Oscillator hoàn thành một bullish cross (mũi tên màu xanh lá cây)

BTCD-noi-gi

Biểu đồ BTCD hàng ngày | Nguồn: TradingView

Biểu đồ hai giờ cho thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự suy yếu. BTCD đã bị từ chối bởi vùng kháng cự nhỏ 66,65% và tạo ra một bấc dài phía trên.

Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang tăng.

Do đó, trừ khi BTCD phá vỡ xuống đường hỗ trợ tăng dần trong ngắn hạn hiện tại, nó có khả năng sẽ bứt phá lên trên đường kháng cự dài hạn và tiếp tục di chuyển lên trên.

BTCD-noi-gi

Biểu đồ BTCD khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Kết luận

Biểu đồ BTCD có vẻ đang tăng. Mức đóng cửa hàng tuần trên đường kháng cự giảm dần dài hạn và lý tưởng là vùng kháng cự 67% sẽ xác nhận điều này và cho thấy BTCD sẽ tiếp tục tăng cao hơn.

SN_Nour

Theo Beincrypto

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook