Vietcombank giảm giá bảng Anh, đô la Úc, yen Nhật

Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 29/12, tại chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 7 ngân hàng giảm giá so với hôm qua. Trong khi đó tại chiều bán ra có 7 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 220,58 VND/JPY. Bán yen Nhật (JPY) thấp nhất là ngân hàng Eximbank ở mức 224,69 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Tỷ giá JPY hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

215,36

217,54

226,58

215,75

217,93

226,99

Agribank

219,10

220,48

225,24

219,50

220,88

225,66

Techcombank

219,08

219,34

228,36

219,51

219,78

228,78

Vietinbank

216,84

217,34

225,84

217,31

217,81

226,31

BIDV

217,07

218,38

225,81

217,28

218,59

226,03

NCB

219,91

221,11

225,88

219,78

220,98

225,88

Eximbank

220,58

221,24

224,69

220,96

221,62

225,08

Sacombank

220,32

221,82

226,65

220,79

222,29

227,15

Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá, 6 ngân hàng giảm giá so với hôm qua. Trong khi đó ở chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 6 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.

Hôm nay Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.357 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán thấp nhất là 17.699 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Tỷ giá AUD hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

17.109,76

17.282,58

17.824,36

17.119,58

17.292,50

17.834,60

Agribank

17.206

17.275

17.819

17.189

17.258

17.802

Techcombank

17.065

17.300

17.903

17.073

17.309

17.911

Vietinbank

17.303

17.433

17.903

17.345

17.475

17.945

BIDV

17.212

17.316

17.797

17.230

17.334

17.818

NCB

17.291

17.381

17.829

17.240

17.330

17.829

Eximbank

17.357

17.409

17.699

17.391

17.443

17.715

Sacombank

17.356

17.456

17.959

17.376

17.476

17.982

Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước hôm nay, tại cả hai chiều giao dịch đều giảm giá mạnh.

Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.964 VND/GBP. Trong khi đó ngân hàng Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 31.475 VND/GBP.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay

Tỷ giá GBP hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

30.368,75

30.675,50

31.637,12

30.510,95

30.819,14

31.785,27

Agribank

30.694

30.879

31.441

30.918

31.105

31.669

Techcombank

30.511

30.748

31.653

30.660

30.900

31.804

Vietinbank

30.768

30.818

31.778

30.954

31.004

31.964

BIDV

30.504

30.688

31.390

30.667

30.853

31.563

NCB

30.905

31.025

31.731

30.916

31.036

31.740

Eximbank

30.825

30.917

31.401

30.994

31.087

31.573

Sacombank

30.964

31.064

31.475

31.129

31.229

31.634

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) tại chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá so với hôm qua và 2 ngân hàng không giao mua vào tiền mặt. Trong khi đó ở chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 19,48 VND/KRW. Trong khi đó BIDV có giá bán won thấp nhất là 22,09 VND/KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay Tỷ giá KRW hôm qua
Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán ra
VCB 18,26 20,29 22,23 18,18 20,21 22,14
Agribank 0 20,12 22,20 0 20,03 22,09
Techcombank 0 0 24,00 0 0 24,00
Vietinbank 19,32 20,12 22,92 19,27 20,07 22,87
BIDV 18,94 20,93 22,09 18,86 20,84 21,99
NCB 19,48 20,08 22,25 19,47 20,07 22,25

Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.

Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.468,03 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là Eximbank với giá 3.573 VND/CNY.

Ngân hàng

Tỷ giá CNY hôm nay

Tỷ giá CNY hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

3.468,03

3.503,06

3.613,42

3.463,99

3.498,98

3.609,21

Techcombank

0

3.477

3.608

0

3.474

3.606

Vietinbank

0

3.498

3.573

0

3.501

3.576

BIDV

0

3.488

3.589

0

3.486

3.585

Eximbank

0

3.493

3.594

0

3.494

3.595

Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:

Tỷ giá USD giao dịch mua – bán 23.010 – 23.220 VND/USD.

Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua – bán: 27.561,83 – 28.967,58 VND/EUR

Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua – bán: 16.964,22 – 17.672,75 VND/SGD.

Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua – bán: 17.561,36 – 18.294,83 VND/CAD.

Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch mua – bán: 678,85 – 782,60 VND/THB.

Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.

• VietnamBiz