Vietcombank giảm giá nhân dân tệ, tăng giá yen, bảng Anh

Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 17/11, tại chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng SCB vẫn tiếp tục có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 219,40 VND/JPY. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Đông Á ở mức 222 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay(17/11/2020)

Tỷ giá JPY hôm qua(16/11/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

214,31

216,47

225,47

214,23

216,39

225,38

ACB

219,25

220,35

223,40

218,87

219,97

222,92

Techcombank

218,02

218,25

227,25

217,98

218,20

227,20

Vietinbank

215,55

216,05

224,55

215,93

216,43

224,93

BIDV

215,83

217,13

224,52

215,92

217,22

224,66

DAB

215,00

220,00

222,00

215,00

219,00

222,00

VIB

218,00

220,00

223,00

217,00

219,00

223,00

SCB

219,40

220,10

223,80

219,20

219,90

223,70

STB

219,00

220,00

224,00

219,00

220,00

224,00

NCB

218,12

219,32

223,87

218,12

219,32

223,87

Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 10 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 9 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 9 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Hôm nay Ngân hàng Đông Á có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.790 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng đang có giá bán AUD thấp nhất là 17.090 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay(17/11/2020)

Tỷ giá AUD hôm qua(16/11/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

16.545,39

16.712,51

17.236,39

16.455,05

16.621,26

17.142,28

ACB

16.731,00

16.841,00

17.108,00

16.657,00

16.766,00

17.025,00

Techcombank

16.492,00

16.718,00

17.321,00

16.410,00

16.635,00

17.237,00

Vietinbank

16.693,00

16.823,00

17.293,00

16.655,00

16.785,00

17.255,00

BIDV

16.640,00

16.741,00

17.208,00

16.573,00

16.673,00

17.139,00

DAB

16.790,00

16.860,00

17.090,00

16.690,00

16.750,00

16.990,00

VIB

16.612,00

16.763,00

17.202,00

16.550,00

16.700,00

17.137,00

SCB

16.720,00

16.770,00

17.150,00

16.660,00

16.710,00

17.100,00

STB

16.762,00

16.862,00

17.266,00

16.682,00

16.782,00

17.185,00

NCB

16.609,00

16.699,00

17.103,00

16.609,00

16.699,00

17.103,00

Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay

Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 10 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá bán ra, 2 ngân hàng giảm giá bán và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.415 VND/GBP. Trong khi đó BIDV có giá bán ra thấp nhất là 30.720 VND/GBP.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay(17/11/2020)

Tỷ giá GBP hôm qua(16/11/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

29.861,19

30.162,82

31.108,32

29.849,90

30.151,41

31.096,56

ACB

0,00

30.422,00

0,00

0,00

30.421,00

0,00

Techcombank

29.999,00

30.228,00

31.133,00

29.989,00

30.217,00

31.120,00

Vietinbank

30.222,00

30.272,00

31.232,00

30.210,00

30.260,00

31.220,00

BIDV

29.946,00

30.127,00

30.720,00

30.025,00

30.207,00

30.797,00

DAB

30.300,00

30.420,00

30.830,00

30.250,00

30.370,00

30.780,00

VIB

30.137,00

30.411,00

30.873,00

30.134,00

30.408,00

30.871,00

SCB

30.240,00

30.360,00

30.830,00

30.240,00

30.360,00

30.860,00

STB

30.415,00

30.515,00

30.726,00

30.419,00

30.519,00

30.724,00

NCB

30.212,00

30.332,00

30.934,00

30.212,00

30.332,00

30.934,00

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tại 7 ngân hàng Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá, 1 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua và 3 ngân hàng không mua vào KRW. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 19,43 VND/KRW. Trong khi đó BIDV có giá bán won thấp nhất với giá 21.90 VND/KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay(17/11/2020)

Tỷ giá KRW hôm qua(16/11/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

18,11

20,12

22,05

18,09

20,09

22,02

Techcombank

0,00

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

Vietinbank

19,12

19,92

22,72

19,14

19,94

22,74

BIDV

18,79

20,75

21,9

18,78

20,75

21,9

SCB

0,00

20,70

23

0,00

20,70

23,1

STB

0,00

20,00

22,00

0,00

20,00

22,00

NCB

19,43

20,03

21,98

19,43

20,03

21,98

Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, giảm giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.

Tỷ giá Vietcombank mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.448,22 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.560 VND/CNY.

Ngân hàng

Tỷ giá CNY hôm nay(17/11/2020)

Tỷ giá CNY hôm qua(16/11/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

3448,22

3483,06

3592,78

3452,68

3487,56

3597,42

Techcombank

0

3.457

3.589

0

3.465

3.596

Vietinbank

0

3.485

3.560

0

3.484

3.559

BIDV

0

3.470

3.570

0

3.474

3.572

STB

0

3.447

3.619

0

3.453

3.624

Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:

Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 23.068 – 23.254 VND/USD.

Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 27.079 – 27.893 VND/EUR

Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.941 – 17.400 VND/SGD.

Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.435 – 17.929 VND/CAD.

Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ: 705,51 – 791,29 VND/THB.

(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).

• VietnamBiz