Vietcombank giảm giá yen, bảng Anh, đô la Úc

Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 7/12, cả 8 ngân hàng được khảo sát đều giảm giá ở cả hai chiều mua và bán.

Ngân hàng Eximbank có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 219,8 VND/JPY. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Eximbank ở mức 224 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Tỷ giá JPY hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

214,78

216,95

225,97

215,30

217,47

226,51

Agribank

218,99

219,87

224,61

219,15

220,53

225,29

Techcombank

218,47

218,71

227,73

218,72

218,97

227,99

Vietinbank

216,39

216,89

225,39

216,35

216,85

225,35

BIDV

216,28

217,58

224,99

216,78

218,09

225,56

STB

219,71

221,21

226,05

219,00

221,00

224,00

NCB

218,82

220,02

224,92

219,38

220,58

225,30

EIB

219,80

220,46

224,00

218,00

219,00

222,00

Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá, và 3 ngân hàng giảm giá so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Hôm nay Ngân hàng Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.009 VND/AUD. Đồng thời Ngân hàng Eximbank có giá bán AUD thấp nhất là 17.334 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Tỷ giá AUD hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

16.753,54

16.922,76

17.453,26

16.760,30

16.929,60

17.460,31

Agribank

16.863

16.931

17.443

16.857

16.925

17.467

Techcombank

16.708

16.937

17.539

16.706

16.936

17.538

Vietinbank

16.941

17.071

17.541

16.909

17.039

17.509

BIDV

16.846

16.948

17.421

16.857

16.959

17.435

STB

16.975

17.075

17.581

16.964

17.064

17.479

EIB

17.009

17.060

17.334

16.719

16.769

17.031

NCB

16.888

16.978

17.480

16.900

16.990

17.409

Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay

Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 7 ngân hàng giảm giá so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.861 VND/GBP. Trong khi đó BIDV cũng có giá bán ra thấp nhất là 31.294 VND/GBP.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay

Tỷ giá GBP hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

30.262,78

30.568,47

31.526,73

30.321,40

30.627,68

31.587,80

Agribank

30.581

30.766

31.328

30.675

30.860

31.423

Techcombank

30.415

30.650

31.555

30.489

30.726

31.628

Vietinbank

30.684

30.734

31.694

30.710

30.760

31.720

BIDV

30.409

30.593

31.294

30.497

30.681

31.383

Sacombank

30.861

30.961

31.371

30.881

30.981

31.195

EIB

30.733

30.825

31.320

30.505

30.597

31.075

NCB

30.614

30.734

31.450

30.690

30.810

31.444

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tại 7 ngân hàng Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá so với hôm qua và 3 ngân hàng không mua vào KRW. Trong khi đó chiều bán ra có 4 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 19,83 VND/KRW. Trong khi đó BIDV có giá bán won thấp nhất là 22,37 VND/KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay

Tỷ giá KRW hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

18,50

20,56

22,52

18,33

20,36

22,31

Agribank

0

20,36

22,48

0

20,23

22,32

Techcombank

0

0

25,00

0

0

25,00

Vietinbank

19,55

20,35

23,15

19,49

20,29

23,09

BIDV

19,16

21,17

22,37

19,19

0

23,33

Sacombank

 

20,38

0

0

20,00

22,00

NCB

19,83

20,43

22,62

19,70

20,3

22,25

Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 6 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.

Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.470,42 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là Eximbank với giá 3.363 VND/CNY.

Ngân hàng

Tỷ giá CNY hôm nay

Tỷ giá CNY hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

3.470,42

3.505,47

3.615,91

3.464,21

3.499,20

3.609,44

Techcombank

0

3.481

3.612

0

3.480

3.610

Vietinbank

0

3.497

3.572

0

3.500

3.575

BIDV

0

3.492

3.592

0

3.491

3.590

Sacombank

0

3.467

0

0

3.470

3.642

EIB

0

3.268

3.363

0

3.483

3.584

Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch tại ngân hàng Vietcombank như sau:

Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 16.754 – 17.453 VND/USD.

Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 27.341 – 28.735 VND/EUR

Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.902 – 17.608 VND/SGD.

Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.647 – 18.384 VND/CAD.

Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ: 677,50 – 781,05 VND/THB.

(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).

• VietnamBiz