Vietcombank sắp chi 3.000 tỉ trả cổ tức bằng tiền mặt

Vietcombank chốt ngày 22/12 là ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 8%.

Vietcombank sắp chia cổ tức 8% bằng tiền mặt - Ảnh 1.

Một điểm giao dịch của Vietcombank. (Ảnh minh họa: Vietcombank).

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) vừa có quyết định về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

Cụ thể, ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 8%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 800 đồng. 

Với hơn 3,7 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Vietcombank sẽ chi khoảng 3.000 tỉ tiền mặt cho cổ đông.

Ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 22/12. Vietcombank dự kiến thanh toán chậm nhất vào ngày 8/1 năm sau.

Bên cạnh đó, tại ĐHĐCĐ năm nay, cổ đông Vietcombank đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2020 – 2021 bao gồm 2 cấu phần.

Thứ nhất, ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 với tỉ lệ 18%. Thời gian thực hiện dự kiến trong nửa cuối năm 2020, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng thêm 6.675 tỉ đồng lên 43.764 tỉ đồng.

Cấu phần thứ hai là phát hành cổ phiếu riêng lẻ với qui mô tương đương 6,5% vốn điều lệ của Vietcombank tại thời điểm chào bán. Khối lượng phát tối đa là 241.077.034 cổ phiếu (khối lượng chào bán có thể điều chỉnh tùy theo vốn điều lệ tại thời điểm phát hành).

Về kết quả hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Vietocombank đạt 15.965 tỉ đồng, giảm 9,4% so với cùng kì năm trước.

Tính tới 30/9, tổng tài sản của ngân hàng giảm 2,8% so với cuối năm trước, xuống mức 1,19 triệu tỉ đồng. Trong đó, số dư cho vay khách hàng tăng 6,7% với 783.757 tỉ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 5,7% với 981.492 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu ở mức 1,01%.

• VietnamBiz