Vietcombank tăng giá bảng Anh, đô la Úc

Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 15/12, tại chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá và 7 ngân hàng giảm giá mua vào so với hôm qua. Đồng thời ở chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá và 7 ngân hàng giảm giá mua so với hôm qua.

Ngân hàng Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 219,71 VND/JPY. Bán yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Eximbank ở mức 223,81 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Tỷ giá JPY hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

214,80

216,97

225,99

214,93

217,10

226,12

Agribank

218,49

219,87

224,61

218,62

220,00

224,74

Techcombank

218,53

218,77

227,79

218,61

218,85

227,87

Vietinbank

216,26

216,76

225,26

216,39

216,89

225,39

BIDV

216,38

217,69

225,14

216,49

217,79

225,25

NCB

218,99

220,19

225,00

218,93

220,13

224,95

Eximbank

219,71

220,37

223,81

220,12

220,78

224,23

Sacombank

219,69

221,19

226,06

219,88

221,38

226,22

Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với hôm qua. Đồng thời ở chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá mua so với hôm qua.

Hôm nay Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.265 VND/AUD. Đồng thời ngân hàng này cũng có giá bán AUD thấp nhất là 17.587 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Tỷ giá AUD hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

17.001,54

17.173,27

17.711,62

16.990,26

17.161,88

17.699,88

Agribank

17.084

17.153

17.696

17.069

17.138

17.681

Techcombank

16.965

17.199

17.801

16.941

17.175

17.777

Vietinbank

17.175

17.305

17.775

17.182

17.312

17.782

BIDV

17.109

17.212

17.691

17.079

17.183

17.672

NCB

17.173

17.263

17.762

17.129

17.219

17.711

Eximbank

17.265

17.317

17.587

17.272

17.324

17.595

Sacombank

17.242

17.342

17.855

17.219

17.319

17.832

Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay

Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào cả 8 ngân hàng đồng loạt tăng giá so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.652 VND/GBP. Trong khi đó ngân hàng BIDV có giá bán ra thấp nhất là 31.096 VND/GBP.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay

Tỷ giá GBP hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

30.082,42

30.386,28

31.338,84

29.999,00

30.302,02

31.251,94

Agribank

30.389

30.572

31.133

30.290

30.473

31.033

Techcombank

30.217

30.449

31.354

30.122

30.353

31.255

Vietinbank

30.471

30.521

31.481

30.412

30.462

31.422

BIDV

30.214

30.397

31.096

30.139

30.321

31.145

NCB

30.403

30.523

31.219

30.329

30.449

30.976

Eximbank

30.548

30.640

31.118

30.493

30.584

31.062

Sacombank

30.652

30.752

31.160

30.591

30.691

31.096

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng giảm giá nhẹ và 2 ngân hàng không mua vào KRW. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 19,67 VND/KRW. Trong khi đó BIDV có giá bán won thấp nhất là 22,18 VND/KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay

Tỷ giá KRW hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

18,32

20,36

22,30

18,36

20,40

22,35

Agribank

0

20,18

22,27

0

20,21

22,31

Techcombank

0

0

24,00

0

0

24,00

Vietinbank

19,36

20,16

22,96

19,42

20,22

23,02

BIDV

18,99

20,98

22,18

19,03

21,02

22,19

NCB

19,67

20,27

22,41

19,68

20,28

22,43

Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, giảm giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có cả 5 ngân hàng đồng loạt giảm giá bán so với hôm qua.

Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.461 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.565 VND/CNY.

Ngân hàng

Tỷ giá CNY hôm nay

Tỷ giá CNY hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

3.461

3.496

3606,02

3.463

3.498

3.608

Techcombank

0

3.470

3.602

0

3.473

3.604

Vietinbank

0

3.490

3.565

0

3.498

3.573

BIDV

0

3.481

3.582

0

3.484

3.584

Eximbank

0

3.491

3.591

0

3.501

3.602

Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:

Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 23.010 – 23.220 VND/USD.

Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 27,397.25 – 28,794.60 VND/EUR

Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16,914.60 – 17,621.05 VND/SGD.

Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17,690.86 – 18,429.74 VND/CAD.

Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ: 679.30 – 783.12 VND/THB.

Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.

• VietnamBiz