Vietcombank tăng giá mạnh đồng đô la Úc

Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 11/12 ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đồng yen đồng loạt tăng giá tại cả 8 ngân hàng khảo sát.

Ngân hàng Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 219,91 VND/JPY. Bán yên Nhật (JPY) thấp nhất là Ngân hàng Eximbank ở mức 214,01 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay

Tỷ giá JPY hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

214,72

216,89

225,90

214,41

216,58

225,58

Agribank

219,22

220,10

224,84

218,61

219,49

224,21

Techcombank

218,77

219,02

228,04

218,13

218,36

227,36

Vietinbank

216,40

216,90

225,40

215,58

216,08

224,58

BIDV

216,57

217,88

225,29

215,99

217,29

224,71

NCB

219,03

220,23

225,04

218,44

219,64

224,58

Eximbank

219,91

220,57

224,01

219,48

220,14

223,58

Sacombank

219,85

221,35

226,24

219,31

220,81

225,65

Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước, đồng AUD tiếp tục đà tăng giá mạnh ở cả hai chiều mua bán.

Hôm nay Sacombank có giá mua đô la Úc cao nhất là 17.272 VND/AUD. Trong khi đó Eximbank có giá bán AUD thấp nhất là 17.571 VND/AUD.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay

Tỷ giá AUD hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

16.978,99

17.150,50

17.688,14

16.785,10

16.954,65

17.486,15

Agribank

17.119

17.188

17.702

16.899

16.967

17.479

Techcombank

16.971

17.205

17.807

16.739

16.969

17.571

Vietinbank

17.224

17.354

17.824

17.010

17.140

17.610

BIDV

17.107

17.210

17.688

16.884

16.986

17.458

NCB

17.156

17.246

17.739

16.930

17.020

17.520

Eximbank

17.249

17.301

17.571

17.044

17.095

17.362

Sacombank

17.272

17.372

17.886

17.027

17.127

17.640

Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay

Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước, tại chiều mua vào có 8 ngân hàng giảm giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.570 VND/GBP. Trong khi đó ngân hàng Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 31.015 VND/GBP.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay

Tỷ giá GBP hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

29.992,24

30.295,19

31.244,89

30.165,84

30.470,54

31.425,74

Agribank

30.154

30.385

31.287

30.501

30.685

31.246

Techcombank

30.154

30.385

31.287

30.324

30.559

31.461

Vietinbank

30.395

30.445

31.405

30.532

30.582

31.542

BIDV

30.146

30.328

31.022

30.316

30.499

31.201

NCB

30.348

30.468

31.166

30.528

30.648

31.362

Eximbank

30.447

30.538

31.015

30.653

30.745

31.190

Sacombank

30.570

30.670

31.078

30.722

30.822

31.232

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng giảm giá và và 2 ngân hàng không mua vào KRW. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 19,76 VND/KRW. Trong khi đó BIDV giá bán won thấp nhất là 22,27 VND/KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay

Tỷ giá KRW hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

18,42

20,47

22,43

18,43

20,48

22,44

Agribank

0

20,27

22,38

0

20,28

22,40

Techcombank

0

0

24,00

0

0

24,00

Vietinbank

19,48

20,28

23,08

19,49

20,29

23,09

BIDV

19,10

21,10

22,27

19,11

21,11

22,28

NCB

19,76

20,36

22,50

19,77

20,37

22,52

Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, giảm giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.463,31 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.572 VND/CNY.

Ngân hàng

Tỷ giá CNY hôm nay

Tỷ giá CNY hôm qua

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

3.463,31

3.498,29

3.608,50

3.464,64

3.499,63

3.609,88

Techcombank

0

3.474

3.606

0

3.474

3.606

Vietinbank

0

3.497

3.572

0

3.494

3.569

BIDV

0

3.484

3.584

0

3.485

3.586

Eximbank

0

3.501

3.602

0

3.501

3.602

Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:

Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 23.010 – 23.220 VND/USD.

Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 27.376,96 – 28.773,28 VND/EUR

Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.893,06 – 17.598,61 VND/SGD.

Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.697,80 – 18.436,97 VND/CAD.

Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ: 680,20 – 784,16 VND/THB.

Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.

• VietnamBiz