VietinBank chốt ngày chia cổ tức 5% bằng tiền mặt

VietinBank thông báo 18/12/2020 là ngày đăng kí cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 5% tiền mặt.

VietinBank chốt ngày chia cổ tức 5% bằng tiền mặt - Ảnh 1.

Một điểm giao dịch của VietinBank. (Nguồn: VietinBank).

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỉ lệ 5% theo mệnh giá (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng).

Cụ thể, 18/12/2020 sẽ là ngày đăng kí cuối cùng để lập danh sách cổ đông hưởng quyền. Cổ tức dự kiến được chia vào ngày 21/1/2021. 

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được HĐQT thông qua, với lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt hơn 9.283 tỉ đồng, sau khi trích quĩ và chia cổ tức bằng tiền mặt, lợi nhuận giữ lại của VietinBank còn hơn 3.886 tỉ đồng. Số tiền này sẽ được dùng để làm nguồn trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ cho ngân hàng.

Trước đó, cổ đông VietinBank đã thông qua phương án phát hành hơn 1,07 tỉ cổ phiếu, tương đương xấp xỉ 28,79% số cổ phần đang lưu hành, để trả cổ tức. Qua đó, tăng vốn điều lệ lên gần 47.954 tỉ đồng.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quĩ của năm 2017 – 2018 cùng với khoản lợi nhuận hơn 3.886 tỉ đồng giữ lại trong năm 2019.

Thời gian phát hành được ủy quyền cho HĐQT ngân hàng quyết định sau khi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

VietinBank cho biết  số vốn tăng thêm sẽ được dùng để phục vụ kinh doanh, dự kiến vào một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư; mở rộng mạng lưới hoạt động.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế  VietinBank đạt 10.364 tỉ đồng, tăng 22,6% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.357 tỉ đồng, tăng 22,4%.

Tính đến 30/9, tổng tài sản ngân hàng ở mức hơn 1,26 triệu tỉ đồng, tăng 1,7% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 2,4% lên 958.011 tỉ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 5,2% đạt 939.175 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu ở mức 1,88%.

• VietnamBiz