ACB muốn mua lại hơn 1.000 tỉ đồng trái phiếu

ACB sẽ mua số trái phiếu này theo giá thỏa thuận và tối đa không quá 1,2 lần mệnh giá, tương đương khoảng 1.265 tỉ đồng.

Mới đây, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã phê duyệt chủ trương mua lại trái phiếu nợ thứ cấp phát hành riêng lẻ năm 2016.

Theo đó, tổng số lượng trái phiếu ACB dự kiến mua lại tối đa là 1.054 trái phiếu. Với mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu, tổng mệnh giá trái tối đa sẽ mua lại là 1.054 tỉ đồng.

Giá mua thực tế sẽ theo thỏa thuận và không quá 1,2 lần mệnh giá, tương đương khoảng 1.265 tỉ đồng. Thời gian mua lại dự kiến sẽ từ quí IV cho đến khi ngân hàng mua hết khối lượng trái phiếu trên.

Lô trái phiếu này được phát hành từ 30/11 – 30/12/2016, có thời hạn 10 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất thả nổi, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ACB.

ACB cho biết nguồn vốn mua lại được lấy từ nguồn thu các khoản cho vay nội tệ trung dài hạn hoặc các nguồn cho vay, đầu tư đến hạn, hợp pháp khác vào thời điểm mua lại.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt hơn 6.400 tỉ đồng, tăng 15,3% so với cùng kì năm trước và bằng 85% kế hoạch năm.

Tính đến 30/9, tổng tài sản ngân hàng đạt 418.748 tỉ đồng, tăng 9,2% so với cuối năm 2019. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,7% lên 297.386 tỉ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 8,6% đạt 334.729 tỉ đồng.

Đáng chú ý, sau 9 tháng, nợ xấu của ACB tăng mạnh hơn 71% lên 2.480 tỉ đồng; qua đó, kéo tỉ lệ nợ xấu tăng từ 0,54% lên 0,83%.

• VietnamBiz