Đang xem loại

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 18 tháng 11

Giá Bitcoin đạt mức cao nhất là $ 18.476 vào ngày 18 tháng 11 trước khi giảm mạnh. Mặc dù vẫn chưa chắc chắn BTC đã đạt đến đỉnh hay chưa, nhưng dự kiến ​​sẽ có…

YFI bùng nổ – Liệu YFII có theo sau?

Giá của cả Yearn.Finance (YFI) và DFI.Money (YFII) đều tăng lên kể từ ngày 5 tháng 11. Trong khi YFI đã vượt qua một vùng kháng cự quan trọng, YFII vẫn đang vật…

Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 19 tháng 11

Sau khi tăng theo đường parabol, giá BTC bị đình trệ và tạo ra một nến Spinning Top (con xoay) vào ngày 18 tháng 11. Giá đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, nhưng…