Đang xem loại

Phân tích kỹ thuật

BNB bứt phá, BAKE và BEL có theo sau

Binance Coin (BNB) đã bật lên từ vùng hỗ trợ $ 320 và bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần ngắn hạn sau đó. BakeryToken (BAKE) đang…

KYC Verification | Bittrex Exchange

We’ve made it simple to get your Bittrex account started, while maintaining important security and identity verification (KYC) measures to…

BTC, ETH, XRP, AAVE, ZEC, MATIC, LINK

Bitcoin (BTC) đã đạt đến ngưỡng kháng cự Fib ở mức $ 41.325. Ethereum (ETH), XRP (XRP) và Polygon (MATIC) đang di chuyển theo các đường…